Skip to main content
Center for Gymnasieforskning

Ane Qvortrups primære forskningsområder er:

 • Almendidaktik
 • Læreplansteori
 • Uddannelsesbaner
 • Reformarbejde
 • Teamsamarbejde
 • Faglighed og dannelse
 • Begrebsliggørelser af læring
 • Motivation
 • Overgange
 • Frafald

Læs mere om Anes forskning her

 

Anke Piekuts primære forskningsområder er:

 • Fagdidaktik
 • Danskfagets didaktik
 • Skriftlighed
 • Narrativ skrivning
 • Narrative undersøgelser
 • Evaluering

Læs mere om Ankes forskning her

 

Ellen Kroghs primære forskningsområder er:

 • Elevers skrivning og skrivedidaktik
 • Danskfagets didaktik
 • Fagdidaktik
 • Didaktisk udviklingsledelse
 • Nordiske og internationale modersmålsfag
 • Internationale uddannelsestraditioner

Læs mere om Ellens forskning her

 

Eva Lykkegaards primære forskningsområder er:

 • Uddannelsesvalg og uddannelsesbaner
 • Unges identitetsarbejde
 • Overgange i uddannelsessystemet
 • Frafald og fastholdelse
 • Brobygning, outreach og rekruttering
 • Mentorer og rollemodeller
 • Optagelsesprøver
 • Naturfagsdidaktik
 • STEM-didaktik (Science, Technology, Engineering and/or Mathematics)
 • Motivation og interesse
 • Uformelle læringsmiljøer

Læs mere om Evas forskning her

 

Dion Rüsselbæk Hansens primære forskningsområder er:

 • Uddannelsespolitik (relateret til bl.a. gymnasieskolen)
 • Almen pædagogik
 • Demokrati
 • Dannelse
 • Medborgerskab
 • Skoleledelse
 • Etik
 • Lærergerningen
 • Æstetik
 • Refleksion og kritisk tænkning i ungdomsuddannelser

Læs mere om Dions forskning her

 

Gro Hellesdatter Jacobsens primære forskningsområder er:

 • Etniske minoriteter
 • Ungdomskulturel, etnisk og socioøkonomisk segregering
 • Fordeling af elever
 • Interkulturel pædagogik
 • Dannelse og uddannelse

Læs mere om Gros forskning her

 

Jakob Ditlev Bøjes forskningsområder er:

 • Ungdom
 • Gymnasieuddannelse
 • Erhvervsuddannelse
 • Mellemlange videregående uddannelser
 • Velfærdsprofessioner
 • Uddannelsessociologi
 • Professionssociologi
 • Ledelse
 • Organisation
 • Policy og uddannelsespolitik

Læs mere om Jakobs forskning her

 

Michael Paulsens primære forskningsområder er:

 • Antropocæn pædagogik
 • Dannelse, demokrati og almendannelse
 • Innovation og bæredygtighed
 • Digitale medier og undervisning
 • Undervisningsteori   
 • Anvendt filosofi
 • Interkulturel pædagogik
 • Pædagogisk filosofi

Læs mere om Michaels forskning her

 

Nikolaj Elfs primære forskningsområder er:

 • Fagdidaktik, særligt for humanistiske fag
 • Skrivedidaktik
 • Kvalitet i undervisningen
 • Teknologi og digitalisering
 • Multimodalitet og designdidaktik
 • Undersøgelsesorienteret undervisning
 • Litteraturdidaktik
 • Interkulturel pædagogik
 • Overgange mellem grundskole og gymnasium
 • Bæredygtighed

Læs mere om Nikolajs forskning her

 

Peter Henrik Raaes primære forskningsområder er:

 • Fagdidaktisk
 • Skrivedidaktik
 • Fagligt samspil
 • Didaktik og læring
 • Interkulturel didaktik
 • Dannelse og medborgerskab
 • Overgang til gymnasiet og de videregående uddannelser 

Læs mere om Peter Henriks forskning her

 

Steen Becks primære forskningsområder er:

 • Almendidaktik
 • Litteraturdidaktik
 • H.C. Andersen i gymnasiet
 • Henrik Pontoppidan i gymnasiet
 • Ungdoms- og elevkultur
 • Undervisning og læring i gymnasiet
 • Dannelse og almendannelse
 • Globale perspektiver på uddannelse
 • Læringsteori
 • Motivation
 • Dialogisk undervisning
 • Formativ evaluering

Læs mere om Steens forskning her

 

Søren Sindberg Jensens primære forskningsområder er:

 • Interkulturel pædagogik
 • Etniske og religiøse minoriteter
 • Religionsdidaktik
 • Dialogisk undervisning
 • Filosofisk dialog

Læs mere om Sørens forskning her

 

Tina Høeghs primære forskningsområder er:

 • Mundtlighed og mundtlighedsdidaktik
 • Dialogisk pædagogik / undersøgende dialog
 • Klasserumsstudier
 • Litteraturdidaktik
 • Performancestudier
 • Multimodalitet og gestik-studier
 • Fagdidaktik
 • Danskfagets didaktik
 • Interkulturel didaktik
 • Sprogpædagogik
 • Fagligt samspil

Læs mere om Tinas forskning her

 

Torben Spanget Christensens primære forskningsområder er:

 • Fagdidaktik
 • Samfundsfagsdidaktik
 • Didaktik i merkantile fag
 • Skrivedidaktik
 • Evaluering
 • Didaktisk skoleudvikling

Læs mere om Torbens forskning her

 

Vibeke Christensens primære forskningsområder er:

 • Feedback
 • Formativ evaluering
 • Danskfagets didaktik
 • Undersøgende undervisning i danskfaget
 • Skrivning for at lære og at lære at skrive i alle fag

Læs mere om Vibekes forskning her 

 

 

 

Sidst opdateret: 24.10.2023