Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning
Artiekl

Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere

Hvert år samles alle, som er med til at udvikle og gennemføre Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere. I år var det den 3.-4. marts i Horsens, hvor der blandt andet blev spurgt ind til, hvad ligestillingen af de fire til fem gymnasiale ungdomsuddannelser betyder for elever og uddannelserne.

Af Center for Gymnasieforskning, , 13-03-2020

Hvert år samles alle, som er med til at udvikle og gennemføre Teoretisk Pædagogikum for gymnasielærere. I år var det den 3.-4. marts i Horsens, hvor der blandt andet blev spurgt ind til, hvad ligestillingen af de fire til fem gymnasiale ungdomsuddannelser betyder for elever og uddannelserne. Her var Gymnasiereform 2017-forskningsprojektet og projektets netop udkomne bog Ane Qvortrup (red.): Gymnasiet i udvikling, Hans Reitzel 2020 afsæt for en drøftelse af blandt andet dannelse og studiekompetence blandt eleverne.

Efterfølgende blev det drøftet og undersøgt om undersøgelsesorienteret undervisning kan ses som

  • en fagspecifik praksis?
  • en tværgående gymnasial metagenre? Eller
  • en overgribende metametagenre, eller studiekompetence, der forbereder til videregående uddannelse?

Seminariet åbnede desuden for nye perspektiver på undervisning og uddannelse, der blev netværket og samtalt på tværs af uddannelser og funktioner, og der blev foretaget justeringer af undervisningen i Teoretisk Pædagogikum i det kommende skoleår

Redaktionen afsluttet: 13.03.2020