Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Fokusområder

I Center for Gymnasieforskning anlægger vi et bredt, teoretisk funderet og empirisk informeret fokus på didaktik og ungdomsuddannelser i en foranderlig verden. Det gør vi med projektinitiativer, der primært ligger inden for en række fokusområder, som alle går i dialog med behov, erfaringer og interesser i uddannelsespraksisser.

Hvert af fokusområderne har en fokusområdeleder, som har ansvar for at holde sig opdateret på de respektive områder, samle kolleger og fokusere opmærksomhed på arbejdet på og udover instituttet. Samtidig har fokusområdelederen ansvar for at række ud til samarbejder om området nationalt og internationalt og at sikre, at centret har opdateret viden på de respektive områder.

Fokusområdelederne er løbende i dialog med Centerleder Ane Qvortrup om fokusområdernes prioriteringer.

Sidst opdateret: 02.04.2024