Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Fagdidaktik

Formål

Fagdidaktikken beskæftiger sig med fagenes formål og indhold, og med hvorledes eleverne lærer i fag. Samtidig er den optaget af de genkommende forskydninger af faget, som følger af samfundsmæssige ændringer, reformer, etc. Ved at iscenesætte undervisning som møder mellem lærer- og elevfagligheder skaber fagdidaktikken en klaringsramme for gymnasieundervisningen og kvalificerer gymnasielærernes faglighed som professionsfaglighed.

Danskfagets didaktik

Danskfaget er centralt på ungdomsuddannelserne og indeholder receptive og produktive dimensioner som skrivning, læsning, kultur-, litteratur- og mediefokuseringer. Formålet med fokusområdet er at styrke og udvikle den fagdidaktiske forskning i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne. Hvordan forholder undervisning og fagdidaktisk refleksion og planlægning sig til nye krav som fx AI og klimadebatten? Det og andre aktuelle udfordringer og diskussioner er væsentlige for fokusområdet ’danskfagets didaktik’, hvor vi forsker i danskdidaktiske emner. Centralt for fokusområdet er en stadig dialog og samarbejde med praktikere og uddannelsesinstitutioner, så forskningen også får relevans for undervisning i danskfaget og for de debatter, der til stadighed udvikler faget.

Aktuelle emner
  • Overgange (fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til videre uddannelse)
  • Bæredygtighed og håb
  • Skriftlighed og AI
  • Kanonforfattere
Tyskfagets didaktik

Tyskfaget har været udfordret de seneste år. Færre elever vælger faget og det har konsekvenser for faget på ungdomsuddannelserne, men også i det videre perspektiv, når kendskabet til tysk kultur, litteratur, film og sprog daler.  Formålet med fokusområdet er at styrke og udvikle den fagdidaktiske forskning og praksis i tyskfaget på ungdomsuddannelserne. Vi undersøger, hvordan vi kan kvalificere undervisningen yderligere i tyskfaget på A, B og C-niveau ved at samarbejde med tysklærere og inddrage elevernes oplevelse af tyskfaget. Tyskfaget handler om meget mere end grammatik og ordforråd og med dette fokusområde sigter vi efter at forske i og udvikle praksisrelevante temaer i tyskfaget i en fagdidaktisk kontekst.

Aktuelle emner
  • Migration og kultur i Tyskland
  • Danske og tyske mindretal
  • Aktuel tysk litteratur
  • Tysk fagdidaktik og tyskfagets didaktik
  • Mundtlighed i tyskfaget – det kommunikative sprogsyn

  • Kreativitet i tyskfaget

Fokusområdeleder

Anke Piekut, lektor

Deltagere

Anke Piekut, lektor, SDU (dansk, tysk)
Maja Dinesen Willems, Køge Gymnasium (tysk)
Anne Sofie Paaske, Horsens Gymnasium (tysk)
Torben Spanget Christensen, SDU (samfundsfag, økonomifag)
Jonas Teglbjærg, SDU (samfundsfag, økonomifag)
Casper(engelsk)
Ditte Eberth Timmermann, Aarhus Gym (dansk)

Sidst opdateret: 02.04.2024