Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning
Artikel

Nye gymnasierettede digitale gæstelærerforløb på EMU.dk- udviklet og tilrettelagt af blandt andre SDU forskere

I maj og juni måned har forskere fra SDU og Center for Gymnasieforskning bl.a. haft travlt med at udvikle og tilrettelægge 8 undervisningsforløb som er tilrettelagt de gymnasiale uddannelser i forbindelse med projekt Digitale gæstelærerforløb. Projektet er en politisk indsats, som berører både grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. I artiklen "Nye gæstelærerforløb: Inspiration fra en verdensmester, en løve og en forsker" beskrive EMU.dk projektets ophav:

Af Center for Gymnasieforskning, , 08-06-2021

I maj og juni måned har forskere fra SDU og  Center for Gymnasieforskning bl.a. haft travlt med at udvikle og tilrettelægge 8 undervisningsforløb som er tilrettelagt de gymnasieale uddannelser i forbindelse med projekt Digitale gæstelærerforløb. Projektet er en politisk indsats, som berører både grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.  I artiklen  "Nye gæstelærerforløb: Inspiration fra en verdensmester, en løve og en forsker" beskrive EMU.dk projektets ophav: 

"Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som covid-19 har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Som led i aftalen er der afsat 12 mio. kr. til at udvikle digitale gæstelærerforløb. 

De digitale gæstelærerforløb udvikles af et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole, VIA University College, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
."

Forløbene udgives løbende på EMU.dk de kommende uger, hvor de ligger tilgængelige for alle. Hvert forløb består af en podcast eller en videooptagelse med de respektive gæstelærere og en vejledning med inspiration til anvendelsesmuligheder og didaktisering. Forløbene er  tilpasset 2-3 fag, men kan ude problemer anvendes i flere fag.

Redaktionen afsluttet: 08.06.2021