Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning
Artikel

Projekt Mønsterbrydende Science

Siden efteråret 2020 har Esben Nedenskov Petersen, der er lektor i filosofi og tilknyttet Center for Gymnasieforskning, været en del af projektet Mønsterbrydende Science på Frederiksberg Gymnasium. Projektet, der er ledet af Heidi Larsen og finansieret af Villum Fonden, har fokus på de særlige udfordringer, der møder tosprogede elever i sciencefag som matematik, fysik og kemi.

Af Center for Gymnasieforskning, , 13-03-2021

Siden efteråret 2020 har Esben Nedenskov Petersen, der er lektor i filosofi og tilknyttet Center for Gymnasieforskning, været en del af projektet Mønsterbrydende Science på Frederiksberg Gymnasium. Projektet, der er ledet af Heidi Larsen og finansieret af Villum Fonden, har fokus på de særlige udfordringer, der møder tosprogede elever i sciencefag som matematik, fysik og kemi.

Målet er at udvikle undervisningen og undervisningsmaterialet, så man mindsker de uhensigtsmæssige sproglige forhindringer, der kan stå i vejen for elevernes læring i fagene. Esbens forskning i forbindelse med projektet handler blandt andet om, hvordan implicitte elementer i den faglige kommunikation kan udfordre eleverne. Forskningen udføres i samarbejde med en projektgruppe bestående af undervisere fra Frederiksberg Gymnasium, som sikrer projektets forankring i konkrete fagdidaktiske erfaringer. Esbens undersøgelser og analyser skal tjene som input til deres arbejde med udviklingen af nye måder at undervise på i sciencefagene.

Redaktionen afsluttet: 13.03.2021