Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Ledelse

Formål

Ledelsesvilkårene og -opgaverne har ændret sig afgørende i gymnasiet som konsekvens af de to gymnasiereformer og strukturreformen. Med selvejet fulgte et større ansvar for mere driftsmæssige og økonomiske aspekter og et styrket samarbejdet med bestyrelsen om ledelsen af gymnasiet. Med til dette samarbejde om skolens økonomiske udvikling hører også et strategisk langsigtet fokus, hvor det er en væsentlig opgave at forholde sig til eksterne krav og udviklingstendenser, som vil få betydning for skolens muligheder og prioriteringer på længere sigt. Som led heri er det også nødvendigt at kunne tegne og positionere skolen udadtil og indgå i konkrete og strategiske samarbejder med bl.a. andre gymnasier, folkeskoler, videregående uddannelsesinstitutioner mv. En del af opgaverne uddelegeres på skolerne i stigende grad til en ledelsesgruppe bestående fx af vicerektorer og uddannelsesledere eller pædagogiske ledere, og ledelse i gymnasiet handler således også om ledelsesgruppens organisering og samarbejde, som er afgørende for at kunne udnyttet den samlede ledelsesgruppes kapacitet. Fokusområdet ’Ledelse’ beskæftiger sig med alle disse forskellige aspekter af ledelsesopgaven i gymnasiet. 

Fokusområderleder

 

Deltagere

 Jakob Bøje, lektor, SDU
Dion Rüsselbæk Hansen, 
lektor, SDU
Peter Henrik Raae, lektor, SDU
Anders Kruse Ljungdalh, 
lektor, SDU

Sidst opdateret: 24.01.2024