Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

SDU har siden oprettelsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik i 1998 haft den førende nationale position inden for gymnasieforskning. Foruden den omfangsrige forskning på området er SDU hjemsted for en række centrale uddannelsesaktiviteter: Teoretisk Pædagogikum for gymnasieområdet, Master i Gymnasiepædagogik (didaktik/ledelse), Mastermodul i Didaktisk udviklingsledelse og særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser.

De gymnasiale uddannelser har de seneste 20 år gennemgået store forandringer, begrundet dels i tre reformer siden 2005 og dels i generelle udviklinger i forståelsen af viden og kundskab, i elevernes sociale og demografiske forhold, og i teknologiske muligheder og variationer i samfundsmæssige værdier og prioriteringer. Disse forhold fordrer en gentænkning af gymnasieforskningen samt en konstant udvikling af uddannelsesaktiviteterne.

Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning skal fastholde og forny SDU’s position indenfor gymnasieforskning og -uddannelse. Udgangspunktet er, at den samtidige gymnasieforskning fordrer tværfaglige samarbejder og en stærk dialog mellem forskning og gymnasier. Centret vil derfor styrke samarbejdsrelationerne mellem forskellige forskningsområder internt på universitetet og dialogen med gymnasiesektoren 

Styregruppe:
Institutleder (formand)
Professor Ane Qvortrup (centerleder)
Uddannelsessekretær Anna Andsager Simonsen (centerkoordinator)
Professor Nikolaj Elf (Center for Grundskoleforskning)
Kontorchef Christina Bruun Levinsen (administration)

Centerledelsesgruppe
Professor Ane Qvortrup (centerleder)
Uddannelsessekretær Anna Andsager Simonsen (centerkoordinator)
Lektor Anke Piekut (studieleder MIG)
Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm (teoretisk pædagogikum)
Lektor Michael Paulsen (teoretisk pædagogikum)
Chefkonsulent Anne Bang-Larsen (efteruddannelse)
Lektor Torben Spanget Christensen (didaktik)
Lektor Peter Henrik Raae (ledelse)

Sidst opdateret: 02.05.2024