Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning
Reception

Præsentation af forskningsprojektet TrivselsLUP

TrivselsLUP er en omfattende trivselsundersøgelse, som er gennemført af lektor Eva Lykkegaard og professor Ane Qvortrup fra Center for Gymnasieforskning i samarbejde med Praxis-fonden, som har finansieret undersøgelsen. Undersøgelsen er nået ud til mere end 11.000 elever fordelt på 100 ungdomsuddannelser, og den nuancerer det trivselsbillede, vi hidtil er blevet præsenteret for.

Af Center for Gymnasieforskning, , 18-01-2024

Tirsdag den 6. februar 2024 kl. 14.30

TrivselsLUP er en omfattende trivselsundersøgelse, som er gennemført af lektor Eva Lykkegaard og professor Ane Qvortrup fra Center for Gymnasieforskning i samarbejde med Praxis-fonden, som har finansieret undersøgelsen.
Undersøgelsen er nået ud til mere end 11.000 elever fordelt på 100 ungdomsuddannelser, og den nuancerer det trivselsbillede, vi hidtil er blevet præsenteret for.

Kom til reception tirsdag den 6. februar 2024 kl. 14.30 – 16.00 og hør mere om hele forskningsprojektet.
Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig og blive tilmeldt.

Nærmere information omkring dagen vil blive tilsendt. 

På snarligt gensyn
Center for Gymnasieforskning, SDU og Praxis-Fonden, Praxis A/S

Tilmeld
Redaktionen afsluttet: 18.01.2024