Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

2021

Qvortrup, A., Christensen, T. S., Hobel, P., Lykkegaard, E. & Piekut, A. (2020). Faglighed i gymnasiet efter COVID-19 - Et lærerperspektiv på konsekvenserne af COVID-19. Odense: Institut for kulturvidenskaber, SDU

2020

Christensen, T.S. & Krogh, E. (2020). At være eller ikke være skrivelærer: På vej mod et gymnasialt skriveprogram. In A. Qvortrup (red.). Gymnasiet i udvikling. København: Reitzel. Pp. 108-147

Krogh, E. & P.H. Raae (2020). Ledelse af didaktisk udvikling: Et nyt professionaliseringsfelt for lærere og ledere. In A. Qvortrup (red.). Gymnasiet i udvikling. København: Reitzel. Pp. 222-266

Høegh, T. (under udarbejdelse). Lytning – mere end den halve dialog: måder at lytte på for elever og undervisere. In O. Dysthe, P. O. Kierkegaard, & I. J. Ness (Eds.), Dialogisk pedagogikk, kreativitet og læring. . Aarhus: Klim.

 

2019

Bøje, JD & Frederiksen, L.F. 2019, 'Forskning i skoleledelse', GymPæd 2.0, nr. 21, s. 4-7.

Bøje, J.D. & Frederiksen, L.F. (2019) Leaders of the profession and professional leaders. School leaders making sense of themselves and their jobs. International Journal of Leadership in Education. DOI: 10.1080/13603124.2019.1591515

Krogh, E. & Raae, P.H. (2019). Didaktisk udviklingsledelse. EMU – Undervisningsministeriets læringsportal. https://www.emu.dk/stx/ellen-krogh-peter-h-raae-didaktisk-udviklingsledelse

Elf. N. & Krogh, E. (2019). Kønsmærkede praktikker i gymnasieelevers danskfaglige skrivning. In H. Höglund, S. Jusslin, M. Ståhl & A. Westerlund (red.). Genom texter och världar: Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift til Ria Heilä-Ylikallio. Åbo: Åbo Akademis förlag, 139-153

Krogh, E. & Jakobsen, K.S. (2019) (eds.) Understanding Young People's Writing Development. Identity, Disciplinarity, and Education. London and New York: Routledge

Krogh, E. (2019). Extended formats: Students’ development as knowledge constructing writers. E. Krogh & K.S. Jakobsen (2019) (eds.) Understanding Young People's Writing Development. Identity, Disciplinarity, and Education. London and New York: Routledge

Jakobsen, K.S. & Krogh, E. (2019). Writing and writer development: A theoretical framework for longitudinal study. E. Krogh & K.S. Jakobsen (2019) (eds.) Understanding Young People's Writing Development. Identity, Disciplinarity, and Education. London and New York: Routledge

Hobel, P., Krogh, E. & Piekut, A. (2019). Writing and writer development: Pedagogical challenges and perspectives. E. Krogh & K.S. Jakobsen (2019) (eds.) Understanding Young People's Writing Development. Identity, Disciplinarity, and Education. London and New York: Routledge

Holmberg, P., Krogh, E., Nordenstam, A., Penne, S., Skarstein, D., Karlskov Skyggebjerg, A., Tainio, L. & Heilä-Ylikallio, R (2019). On the emergence of the L1 research field: A comparative study of PhD abstracts in the Nordic contries 2000-2017. L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1-27. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2019.19.01.05

Eva Lykkegaard & L. Ulriksen (2019) In and out of the STEM pipeline – a longitudinal study of a misleading metaphor, International Journal of Science Education, 41:12, 1600-1625, DOI: 10.1080/09500693.2019.1622054

O’Neill, L., Lykkegaard, E., & Kulasageram, K. (2019). Intended and unintended test constructs in a Multiple-Mini admission Interview. A validity study. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(26), 66-81.

 

2018

Bøje, JD, Hansen, DR & Canger, T 2018, 'Redaktionel indledning: Unges ulighed i uddannelse – et problem af stigende kompleksitet', Dansk Paedagogisk Tidsskrift, nr. 2 .

Bøje, JD 2018, 'Sorteringens forglemmelse - og heraf følgende absurditeter: Galgenhumor, hykleri, benægtelse og bortforklaring', Dansk Paedagogisk Tidsskrift, nr. 2, s. 6-15.

Rüsselbæk Hansen, D. (2018). Demokratisk (ud)dannelse for alle elever? Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 16-25.

Rüsselbæk Hansen, D. & Toft, H. (2018). Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet. Kognition & Pædagogik, 46-55.

Krogh, E. (2018). Skrivere i overgange – identitet og udvikling. Viden om literacy 24. 12-17

Krogh, E. (2018). Didaktisering og professionalisering. M. Abrahamsen og L.F. Frederiksen (red.). Gymnasiet – og Peter Henrik – på briksen. Festskrift til Peter Henrik Raae. Gymnasiepædagogik Nr. 110.

Krogh, E. (2018). En gang fagdidaktiker, altid fagdidaktiker. Gymnasieforskning.dk

Tonsberg, Signe (2018). Danskfaget åbner verden (interview med Ellen Krogh). Gymnasieforskning nr. 14, juni 2018. 4-11

Krogh, E. (2018). Crossing the divide between writing cultures. K. Spelman Miller & M. Stevenson (Eds.) Transitions in Writing. Leiden/Boston: Brill. ISBN: 978 90 04 33039 9, E-ISBN: 978 90 04 34890 5. Studies in Writing series, volume 36.

Christensen, M. K., Lykkegaard, E., Lund, O., & O’Neill, L. D. (2018). Qualitative analysis of MMI raters’ scorings of medical school candidates: A matter of taste?. Advances in Health Sciences Education, 23(2), 289-310.

Høegh, T. (2018). Mundtlighed og fagdidaktik. København: Akademisk Forlag.

Høegh, T. (2018a). Faglig mundtlighed og den faglige mundtligheds former. In T. S. Christensen, N. Elf, P. Hobel, A. Qvortrup, & S. Troelsen (Eds.), Didaktik i udvikling (pp. p. 131-151). Aarhus: Klim.

 

2017

Rüsselbæk Hansen, D. & Bøje, J. D. (2017). The ‘strong’ state and the ‘soft’ market in educational reform processes: Management philosophies and their consequences. Power and Education, 18-36.

Krogh, E., Elf, N., Høegh, T, & Rørbech, H. (2017). Fagdidaktik i dansk. Frederiksberg: Frydenlund.

Krogh, E. (2017). Faglig skrivning. I J. Dolin, G.H. Ingerslev & H.S. Jørgensen (red.). Gymnasiepædagogik. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag. 561-576

Krogh, E. (2017). Fagdidaktik. I J. Dolin, G.H. Ingerslev & H.S. Jørgensen (red.). Gymnasiepædagogik. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag. 368- 381

Krogh, E. & Raae, P.H. (2017). Didaktisk udviklingsledelse. I J. Dolin, G.H. Ingerslev & H.S. Jørgensen (red.). Gymnasiepædagogik. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag. 677-689

Høegh, T. (2017). Mundtlighed og mundtlige tekster i danskfaget. In E. Krogh, N. Elf, T. Høegh, & H. Rørbech (Eds.), Didaktik i danskfaget (pp. 95-142). Frederiksberg: Frydenlund.

Høegh, T. (2017a). Methodological Issues in Analysing Human Communication: The Complexities of Multimodality. In D. Duncker & B. Perregaard (Eds.), Creativity and Continuity - Perspectives on the Dynamics of Language Conventionalisation (pp. 83-128). Copenhagen: U Press.

Høegh, T. (2017b). Observation and Analysis Through Textmaking. In D. Duncker & B. P. (Eds.) (Eds.), Creativity and Continuity - Perspectives on the Dynamics of Language Conventionalisation (pp. 331 - 352). Copenhagen: U Press.

Høegh, T. (2017c). Mundtlighed og mundtlige tekster i danskfaget. In E. Krogh, N. Elf, T. Høegh, & H. Rørbech (Eds.), Fagdidaktik i dansk (pp. 95-142). Frederiksberg: Frydenlund.

 

2016

Rüsselbæk Hansen, D. & Frederiksen, L. F. (2016) The ‘Crucified’ Leader: Cynicism, Fantasies and Paradoxes in Education. Studies in Philosophy and Education. 18 s.

Dysthe, O., Hertzberg, F., Krogh, E. & Norberg Brorsson, B. (2016). Writing in the content areas: a Scandinavian perspective combining  macro, meso, and micro levels. In S. Plane, C. Bazerman, F. Rondelli, C. Donahue, A. N. Applebee, C. Boré, P. Carlino, M. Marquilló Larruy, P. Rogers, and D. Russell (eds.). Research on Writing: Multiple Perspectives. The WAC Clearinghouse. Find artiklen her og den samlede publikation her.

Krogh, E. & Jakobsen, K.S. (2016) (red.). Skriverudviklinger i gymnasiet. Syddansk Universitetsforlag.

Jakobsen, K.S. & Krogh, E. (2016). Skriveudvikling og skriverudvikling. Krogh, E. & Jakobsen, K.S. (2016) (red.). Skriverudviklinger i gymnasiet. Syddansk Universitetsforlag.

Krogh, E. (2016). De store formater. Et studie i skrive- og skriverudviklinger i undersøgende skrivning. E. Krogh & K.S. Jakobsen (red.). Skriverudviklinger i gymnasiet. Syddansk Universitetsforlag.

Krogh, E. (2016). Evalueringsrapport. Udviklingsprojekt om elevers samskrivning. Fredericia Gymnasium. http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/121008917/Krogh_Fredericia_rapport_Final.pdf

Krogh, E., Christensen, T.S. & Qvortrup, A. (2016). Almendidaktik og fagdidaktik. Frederiksberg: Frydenlund Academic. 107 s.

Lykkegaard, E., & Ulriksen, L. (2016). Choices and changes: Eccles’ Expectancy-Value model and upper-secondary school students’ longitudinal reflections about their choice of a STEM education. International Journal of Science Education, 38(5), 701-724.

Lykkegaard, E., & Ulriksen, L. (2016). Role model and prototype matching: Upper-secondary school students’ meetings with tertiary STEM students. Nordic Studies in Science Education, 12(1), 73-89.

 

2015

Rüsselbæk Hansen, D. R. & Frederiksen, L. F. (2015). Samtidens skoledelse - tegn og tendenser i toneangivende ledelsesdiskurser. I Hansen, D. R. & Frederiksen, L. F.: Gjallerhorn. 21, s. 18-2

Rüsselbæk Hansen, D. & Frederiksen, L. F. (2015) Skoleledelse - en samtidsdiagnose. I : Gymnasiepædagogik. 98, Syddansk Universitet. 76 s.

Qvortrup, A. & Krogh, E. (2015). Mod laboratorier for sammenlignende didaktik. Almendidaktik og fagdidaktik i det danske uddannelseslandskab. Nordisk tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 1, no 1.

Krogh, E. & Penne, S. (2015). Languages, Literatures and Literacies. Researching Paradoxes and Negotiations in Scandinavian L1 Subjects. Introduction Special issue. L1 – Educational Research in Language and Literature.

Krogh, E. & Piekut, A. (2015). Voice and Narrative in L1 Writing. L1 – Educational Research in Language and Literature, Volume 15. DOI: 10.17239/L1ESLL-2015.15.01.10

Krogh, E. (2015). Skriveprojektet tilbage til eleverne. Kronik i Gymnasieskolen no 4 2015. http://gymnasieskolen.dk/skriveprojektet-tilbage-til-eleverne.

Krogh, E. (2015). Faglighed og Skriftlighed – teori, metode og analyseramme. Krogh, E, Christensen, T.S., Jakobsen, K.S. (red.). Elevskrivere i gymnasiefag. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 17-47.

Krogh, E, Christensen, T.S., Jakobsen, K.S. (2015). Elevskrivere i gymnasiefag. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

 

2014

Hansen, DR, Bøje, JD & Beck, S 2014, 'What are they talking about? The construction of good teaching among students, teachers and management in the reformed Danish upper secondary school', Education Inquiry, bind 5, nr. 4, s. 583-601. https://doi.org/10.3402/edui.v5.23356

Krogh, E. (2014) Overgangen fra grundskole til gymnasium. En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer. Andersson, P., Holmberg, P., Lyngfelt, A., Nordenstam, A. & Widhe, O. (eds). Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden. Gothenburg: University of Gothenburg.

Krogh, E. (2014). Didaktiske paradigmer i sammenlignende fagdidaktik. Cursiv nr. 13, 2014. 13-35.

Christensen, T.S., Elf, N.F. & Krogh, E. (2014). Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Når skriftlighed drukner i ord. Interview med Ellen Krogh v. Annette Haugaard. Gymnasieforskning – kan bruges i praksis. Nr. 2, marts 2014

Andersen, H. M., Krogh, L. B., & Lykkegaard, E. (2014). Identity matching to scientists: Differences that make a difference?. Research in Science Education, 44(3), 439-460.

 

2013

Uljens, M., Møller, J., Ärlestig , H. & Frederiksen, L. F. (2013) The professionalization of Nordic school leadership. I: Moos, L. (red.). Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership: Is there a Nordic model? Springer, Kap. 9, s. 133-157 (Studies in Educational Leadership, Vol. 19).

Frederiksen, L. F. & Beck, S. (2013). Didactical positions and teacher collaboration - Teamwork between possibilities and frustrations, Alberta Journal of Educational Research. 59, 3, s. 442-461.

Krogh, E. (2013). Tak for prisen. Dansk Noter 3. 2013. 44-46.

 

2012

Frederiksen, L. F. & Raae, P. H. (2012) Vidensdeling i gymnasierne efter den dobbelte reform. Syddansk Universitet. Institut for Kulturvidenskaber. 60 s.

Hobel, P. & Krogh, E. (2012). Skriveridentifikationer i religionsfaget: Et delstudie i forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed. Matre, S. & Skaftun, A. (red.). Skriv! Les! 1. Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Trondheim: Akademika. 45-64.

Krogh, E. & Hobel, P. (2012). “Årets bedste opgave”: en analyse af en elevtekst i en kontekst. Matre, S., Sjøhelle, D.K., Solheim, R. (red.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Oslo: Universitetsforlaget. 137-150

Krogh, E. (2012). Writing in the literacy era: Scandinavian teachers’ notions of writing in mother tongue education. L1-Educational Studies in Language and Literature, vol. 12, 1-28

Krogh, E. (2012). Skrivning i modersmålsfagene i skriftkyndighedens æra. I Elf, N.F. & Kaspersen, P. (red.). Den nordiske skolen, fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag. Oslo: Novus Forlag. 59-91

Krogh, E., Penne, S., Ulfgard, M. (2012). Oppsummering. Den nordiske skolen, fins den? I Elf, N.F. & Kaspersen, P. (red.). Den nordiske skolen, fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag. Oslo: Novus Forlag. 244-258

Krogh, E. (2012). Literacy og stemme – et spændingsfelt i modersmålsfaglig skrivning. I Ongstad, S. (ed.). Nordisk modersmålsdidaktik. Forskning, felt og fag. Novus Forlag. 260-289

Krogh, E. & Nielsen, F.V. (2012) (red.). Sammenlignende fagdidaktik 2. Cursiv nr. 9.

Høegh, T. (2012). Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning. Acta Didactica Norge, 6(1).

 

2011

Krogh, E. (2011). Undersøgelser af fag i et sammenlignende perspektiv. Krogh, E. & Nielsen, F.V. (red.). Sammenlignende fagdidaktik. Cursiv nr. 7. 33-50.

Krogh, E. & Nielsen, F.V. (2011) (red.). Sammenlignende fagdidaktik. Cursiv nr. 7.

2010

Frederiksen, L. F. (2010) Sådan kan det gå med team – team på kryds og tværs. Ret og gyldighed i gymnasiet: fjerde delrapport fra forskningsprojektet om nye lærerroller efter 2005-reformen. Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Vol. 76, s. 63-93 30 s. (Gymnasiepædagogik).

Frederiksen, L. F. (2010) Skolernes organisering efter reformen – holdninger, processer og mønstre. Ret og gyldighed i gymnasiet: Fjerde delrapport fra forskningsprojektet om nye lærerroller efter 2005-reformen. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Vol. 76, Kap. 2, s. 41-61 20 s. (Gymnasiepædagogik).

Krogh, E. (2010) (red.). Videnskabsretorik og skrivedidaktik. Gymnasiepædagogik 77. Odense: Syddansk Universitet.

2009

Høegh, T. (2009). Poetisk pædagogik: sprogrytme og mundtlig fremførelse som litterær fortolkning: forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion. (ph.d. (indl. 2008)), Københavns Universitet, København. Retrieved from Poetisk pædagogik,  Rev. 2009

2008

Frederiksen, L. F. (2008) Forandringer i lærernes holdninger til ledelse og teamsamarbejde. Lærerroller - stabilitet og forandring: Tredje delrapport fra forskningsprojektet om nyelæreroller efter 2005-reformen. Lilli, Z., Beck, S., Frederiksen, L. F. & Paulsen, M. (red.). Syddansk Universitet: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, s. 231-292 61 s. (Gymnasiepædagogik, Vol. 68).

Frederiksen, L. F. & Beck, S. (2008) Teaching, leadership and school culture - from loose to tight couplings. International Journal of Management in Education. 2, 1, s. 1-13 13 s.

Bøje, JD, Hjort, K, Larsen, L & Raae, PH 2008, 'Studiekompetence - professionelle elever?', Gymnasieskolen, bind 91, nr. 15, s. 28-31.

Bøje, JD 2008, 'Modernization of upper secondary school in Denmark: headmasters’ reform interpretations and constructions of students', Young - Nordic Journal of Youth Research, bind 16, nr. 1, s. 89-107.

 

2007

Bøje, JD 2007, Mellem kreativitet og instrumentalisering: Om professionalisering og handlestrategier i undervisningen. i Gymnasiereform 2005: Professionalisering af ledelse, lærere og elever?. Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, GYMNASIEPÆDAGOGIK, nr. 66, s. 69-93.

Bøje, JD, Hjort, K, Larsen, L, Raae, PH & Skov, G 2007, 'Riv pyramiderne ned: om styrker og svagheder ved bureaukratiet som organisationsform i gymnasiet', Gymnasieskolen, nr. 22.

Frederiksen, L. F. (2007) Gymnasiet som beslutningsfelt. I: Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L. F. & Paulsen, M. (red.) Lærerroller i praksis: Anden delrapport fra forskningsprojektet. Nye lærerroller efter 2005-reformen. Odense, Syddansk Universitet: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, s. 45-122 77 s. (GYMNASIEPÆDAGOGIK, Vol. 64).

 

2006

Bøje, JD, Hjort, K, Larsen, L & Raae, PH 2006, 'Hvad er problemet? 4 konkurrerende diskurser i gymnasiereformen', Gymnasieskolen, nr. 5.

Bøje, JD, Hjort, K, Larsen, L & Raae, PH 2006, 'Ledelse på dagsordenen', Gymnasieskolen, nr. 11.

 

2005

Bøje, JD, Johansen, TG, Kampmann, J & Larsen, K 2005, At lære med samtidskunst: Evaluering af Projekt Samtidskunst og Unge. Egmont Fonden, Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

Bøje, JD, Hjort, K, Larsen, L & Raae, PH 2005, 'Gymnasiet mellem kanon og kompetence', Humaniora, bind 2005, nr. 2, s. 5-8.

Bøje, JD & Delica, K 2005, 'Gymnasiereform 2005: Udvikling eller retraditionalisering?', Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat, nr. 99, s. 54-63.

Sidst opdateret: 11.06.2021