Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Gymnasielærerprofessionen

Formål

Er gymnasielærere en profession? Hvis ja, hvad gør dem så til det, og hvilke muligheder og udfordringer er der med hensyn til at fastholde en professionsstatus i nutidens gymnasium? Set fra et professionssociologisk perspektiv må gymnasielærere umiddelbart siges at være en profession. Endda en af de ældre og mere velkonsoliderede af slagsen (med rødder i universitetslærerstanden). De er så etablerede, at deres status og værdi for samfundet ofte tages for givet, hvilket ikke gør dem mindre interessante at forske i. Mange kampe, processer og strategier, som nyere professioner (f.eks. lærere, pædagoger og sygeplejersker) er meget eksplicitte omkring, er implicitte blandt gymnasielærere. Desuden er disse processer ikke velbelyste i den eksisterende forskning – fx den markante overgang fra universitetskandidat til gymnasielærer.      

At være eller blive en profession er ikke noget, der sker i et vakuum. For gymnasielærere er gymnasiets status som institution og organisation afgørende. Historisk har gymnasiet dannet grobund for en fagprofessionalisme; gradvist er der kommet mere fokus på eleverne, hvilket har givet anledning til en klientprofessionalisme; reformer, modernisering og en større åbenhed mod omverdenen har resulteret i nye typer af professionalisme, f.eks. det, der i litteraturen kaldes organisationsprofessionalisme. Gymnasielærerprofessionen er således under forandring. Med den større andel af en ungdomsårgang, der gennem tiden har valgt at gå i gymnasiet, skal man som gymnasielærer ikke alene rumme en større bredde af elever, men også uddanne frem mod en bredere vifte af videregående uddannelser. Organiseringen med grundforløb og studieretninger stiller nye krav, ligesom den kommende kandidatreform kan ændre både omverdenens syn på og gruppens egen selvforståelse.

Fokusområdet ’Gymnasielærerprofessionen’ er optaget af at forstå, hvad det vil sige at være gymnasielærer under aktuelle vilkår. Deltagerne vil identificere og gennemføre relevante forsknings- og udviklingsprojekter i krydsfelterne mellem bl.a. profession, organisation og ledelse, herunder i sammenligning med andre professionsgrupper. Fokusområdet sigter mod at understøtte, men også kvalificere gymnasielærerprofessionen i demokratisk dialog med omverdenen.   

Fokusområdeleder

Jakob Bøje, lektor, SDU

Deltagere

Dion Rüsselbæk Hansen, lektor, SDU

Sidst opdateret: 24.01.2024