Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Dialogisk undervisning

Formål

Dialogisk undervisning har længe været og er et ideal i dansk pædagogik og uddannelseskultur, og i gymnasiet er det også en meget anvendt form for undervisning til at inddrage elevernes ideer og hverdagsforestillinger i undervisningen og til at understøtte elevernes aktive deltagelse og engagement samt udvikle deres evne til demokratisk samtale. Alligevel er det langt fra altid egentlig dialogisk undervisning, der gennemsyrer de danske klasseværelser, som ofte former sig efter en mere traditionel form, hvor læreren stiller spørgsmål, eleven svarer, og læreren giver feedback. Derfor er det også et indsatsområde på mange skoler. Fokusområdet dialogisk undervisning samler forskningen, udviklingsarbejder og efteruddannelsesinitiativer i dialog i gymnasiet.

Fokusområdeleder

Tina Høegh, lektor, SDU

Deltagere

Søren Jensen, lektor, SDU
Cæcilie Ketil Hejl, post.doc., SDU
Anne Bang-Larsen, Chefkonsulent, SDU
Jonas Teglbjærg, post.doc., SDU

Sidst opdateret: 23.05.2024