Skip to main content
DA / EN

Anne Marie Dahler

In Danish only

"Anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i den kommunale sundhedspraksis i et empowermentperspektiv"

Main supervisor: Pernille Tanggaard Andersen, assoc. prof., University of Southern Denmark

Start 1 May 2014 finished in 2018

Link to PhD thesis as pdf without articles

Last Updated 20.10.2023