Skip to main content

PhD Projects

English version coming up...

Maria Vanessa aus der Wieschen 

Roland Hachmann

Jesper Jensen Designs for learning with Web 2.0 & Web 3.0
 
This PH.D project primarily aims to examine the pedagogical potentials of utilizing web 2.0 and web 3.0 technology in and between educational contexts. The project has a particularly strong emphasis on web 3.0 designs for learning and explores both methodological and pedagogical issues as well as technological issues of developing designs for learning based on web 3.0 technology. Furthermore, the project includes a Design Based Research project, which is conducted in a number of biology and chemistry classes at a Danish high school. Here, a number of designs for learning focused on web 2.0 and web 3.0 concept mapping are being developed and tested in close collaboration with teachers and students.
Mail: jesjen@sdu.dk
Phone:6550 7446

Lars Christian Jensen

Else Lauridsen iPad-didaktik – at undervise og lære med iPads
 
Jeg ønsker igennem Ph.d-projektet at undersøge undervisningsmæssige muligheder ved brugen af iPads i folkeskolens undervisning, eksemplificeret ved danskundervisningen på mellemtrinnet. Som et led i undersøgelsen har jeg særligt fokus på didaktiske muligheder i interaktive lærebøger. Projektet har to dele og gennemføres dels som et casestudie, dels som et Design Based research-projekt på en østjysk folkeskole, hvor alle eleverne blev udstyret med iPads i starten af 5. klasse.
Mail:else@sdu.dk
Telefon: 6550 1559

Sabina Michaëlis
Projekt: Æstetisering og artikulering af design i designmuseet
Vejleder: Mads Nygaard Folkmann
Telefon: 6550 1485
Mail:smm@sdu.dk

Bettina Munch
Projekt: Bæredygtig Destinationsudvikling. MICE turisme som middel til bæredygtig destinationsudvikling
Vejleder: Janne Liburd
Telefon: 65501591
Mail: bem@sdu.dk 

Tanja Nielsen

Lea Tilde Rosenlund

Rosita Satell  Født som ikon
Billedmediernes betydning for nyere møbeldesign. Projektet omhandler hvordan møbeldesign formidles og kommunikeres i billeder, rum, ord og ting, og på hvilke måder medier og mediekulturen influerer på disse medieringsformer.
Mail: rosita@sdu.dk / rs@trapholt.dk

 
Inga Schlömer
Digital cultural heritage - User-Centred Design for cultural mediation
Due to today’s digital society, users’ communication and reception behaviour and their expectations regarding the dissemination of information have significantly changed. This also applies for cultural institutions. Since mediation and education are integral parts of cultural institutions, information and communication technologies (ICT) are becoming increasingly important for cultural mediation. 
As User-Centred Design proved as a useful approach for developing satisfying solutions, the purpose of this Ph.D. project is to provide guidance on considering users’ requirements in ICT design projects for digital cultural mediation.  
Mail: inga@sdu.dk 
Telefon : 65509488

Irene Simonsen
Projekt: Dansk som fremmedsprog - BA-studerendes skriftlige L2-genrekompetencer
Vejleder: Maria Bonner, bivejleder Søren Wind Eskildsen
Telefon: 6550 1258
Mail: simonsen@sdu.dk

Katrine Juel Vang

Kjerstin Vedel

Veronica Yepez-Reyes  Global Fairness in Digital Interaction: a rhizomatic analysis of social imaginaries
My project deals with digital interaction, the multi-ways communication process that takes place in the web 2.0. I focus on digital interaction happening in Facebook and Twitter of 5 social movement organisations that share a common understanding of global fairness: equality, solidarity, participation, sustainability and change. My aim is to find out whether and how social imaginaries of global fairness are built in digital interaction.
Telefon: 6550 1217
Mail: veronica@sdu.dk  

Mamiko Yufu
Projekt: Repair sequences in German conversation between German and Japanese: accomplishing mutual understanding in the business field
Vejleder: Maria Egbert
Telefon: 6550 1277
Mail: mamiko@sdu.dk