Skip to main content

Praktikant søges til et forskningsprojekt om børns mediebrug og sundhed

Vil du gerne prøve kræfter med kvalitativ forskning – om børns digitale mediebrug og sundhed?

 

Praktikant søges til et forskningsprojekt om børns mediebrug og sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU

 

Om Statens Institut for Folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut under Syddansk Universitet beliggende i København. Vi er omkring 120 ansatte, som arbejder med mange forskellige områder af folkesundhedsvidenskaben. Du vil derfor møde alt fra folkesundheds - og andre sundhedsfaglige kandidater, til filosoffer, statistikere, antropologer og sociologer.

 

Om afdelingen

Du vil blive tilknyttet afdelingen Sundhed og social kontekst i forskningsgruppen Sundhedsfremme og interventioner. Vi er ca.16 medarbejdere i gruppen, og beskæftiger os med sundhedsfremme og interventionsforskning i forskellige settings og blandt forskellige målgrupper, dog med et særligt fokus på at øge trivslen og forbedre helbredet blandt børn, unge og ledige. Vi arbejder tværfagligt og kobler kvalitative og kvantitative forskningsmetoder med henblik på at udvikle og evaluere indsatser.

Om projektet

Du vil blive tilknyttet et mindre kvalitativt forskningsprojekt som omhandler relationen mellem skolebørns digitale mediebrug og trivsel/sundhed. Projektets formål er at undersøge, hvordan skolebørns (alder ikke bestemt endnu) brug af mobiltelefoner har betydning for deres relationer, trivsel og sundhed(sadfærd) belyst gennem børns egne perspektiver, samt forældres og læreres perspektiver.

Opgaver

Dine opgaver vil indebære litteratursøgning – og gennemgang samt beskrivelse af viden på området. Desuden vil der være flere praktiske og organisatoriske opgaver ifm. rekruttering af informanter og planlægning af interview. Der vil være mulighed for, men det er ikke et krav, at fortsætte i specialeforløb med fokus på et selvvalgt emne inden for projektets fokusområde.

  

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

  • Vi søger en praktikant, som læser sin kandidat i et relevant fag såsom sundhedsfremme, folkesundhedsvidenskab, sundhedsfaglig kandidat, sociologi, antropologi, pædagogik eller lignende.
  • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og interesse i at arbejde med kvalitative metoder.
  • Du har interesse i børns hverdagsliv og sundhed såvel som sundhedsfremme og Interventionsforskning.
  • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at samarbejde og har lyst til at gå i dialog med forskellige mål - og faggrupper.

Praktiske oplysninger

Vi søger en praktikant til efterårssemesteret. Praktikperioden og arbejdstiden er fleksibel, men aftales før praktikforløbet starter. Praktikken er ulønnet.

Praktikstedet er Statens Institut for Folkesundhed, beliggende i Studiestræde 6, 1455 København K.

Du kan læse mere om Statens Institut for Folkesundhed her: https://www.sdu.dk/da/sif

 

Vi tilbyder

På instituttet er der for nyligt oprettet et fælles koncept, som skal samle praktikanter fra alle forskningsgrupper og sikre et godt miljø for praktikanter på instituttet. Et fælles koncept betyder, at der vil blive planlagt en række fællesmøder (intro, strategi og karriereveje), kurser v. SDUB og fællesfrokoster. Derudover indkaldes alle praktikanter til institutmøder, afdelingsmøder og personalearrangementer m.m., så du får indblik i og bliver en del af instituttets dagligdag.

Hvis du er interesseret

Send en motiveret ansøgning (max. 1 side), CV og bevis for studieaktivitet til adjunkt Dina Danielsen på dida@sdu.dk. Vi rekrutterer løbende, så vi opfordrer dig til at sende din ansøgning snarest.

Hvis du har spørgsmål eller lignende, så skriv eller ring gerne til Dina Danielsen på ovenstående mail eller telefon 65 50 77 14.

 

Sidst opdateret: 31.05.2023