Fysisk aktivitet og børn

Projektet undersøgte effekten af ændringer i skole curriculum, skolekantiner og strukturelle faciliteter, der fremmer fysisk aktivitet.

Mange undersøgelser viser, at antallet af overvægtige og fede børn er øget, samt at det fysiske aktivitetsniveau er lavere end tidligere set. Dette er alarmerende, da man ved, at både fedme og dårlig fysisk form ”tracker” fra barndom til voksenlivet og desuden er relateret til udvikling af livsstilssygdomme.

Den stigning i for eksempel fedme og dårlig kondition, der ses i vores samfund, skyldes ikke genetiske ændringer, da ændringerne er foregået over en kort årrække. Derimod skyldes det ændringer i livsstilsfaktorer og er konsekvensen af en uhensigtsmæssig livsstil, blandt andet præget af fysisk inaktivitet. Det er vist, at børn i niårsalderen med lavt fysisk aktivitetsniveau har en 10 gange så stor risiko for ophobning af risikofaktorer med betydning for udvikling af hjertekarsygdomme.

Hvis den uheldige samfundsudvikling med en epidemisk forøgelse i antal overvægtige, inaktive børn og børn med begyndende metabolisk syndrom skal stoppes, er det nødvendigt at finde tiltag, som også rammer de mest inaktive børn og gennem et forøget fysisk aktivitetsniveau kan mindske den negative udvikling i insulinsensitivitet og øvrige risikofaktorer i ”det metaboliske syndrom”.

Folkeskolen er en oplagt arena til interventionsprojekter rettet mod forøgelse af børns fysiske aktivitetsniveau, da en indsats her rammer bredt. Også børn, der ellers er vanskelige at nå for eksempel gennem idrætsklubber, vil få gavn af en skolebaseret intervention.

Projektet havde til formål at evaluere to forskellige interventioner i danske folkeskoler. 

Interventionerne

Ballerup-Tårnby-projektet havde til formål at evaluere en række sundhedsmæssige parametre hos skolebørn i Ballerup Kommune. Intervention består af to ekstra timers idrætsundervisning om ugen samt sundhedsundervisning fra 1. til 3. klassetrin, efteruddannelseskurser for kommunens idrætslærere samt udbygning af idrætsfaciliteterne på skolerne. Tårnby Kommune blev valgt som kontrolkommune, da den socioøkonomisk og i størrelse og afstand til centrum af København ligner Ballerup Kommune.

Svendborg-projektet har til formål at undersøge effekten af ekstra idrætstimer hos folkeskoleelever i 0. til 4. klasse i Svendborg Kommune. Interventionen bestod af seks timers idrætsundervisning om ugen, der blev tilrettelagt efter principperne fra Team Danmarks generelle aldersrelaterede træningskoncept, således at eleverne på baggrund af den viden, der foreligger indenfor feltet i dag, får den optimale fysiologiske og metaboliske træningseffekt ud af idrætslektionerne.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af TrygFonden og er afsluttet i 2013.