en go' Bgym'

Tak fordi du har sagt ja til at deltage i undersøgelsen om stress blandt gymnasieelever.

Du vil modtage sms’erne den sidste onsdag i hver måned i løbet af det næste skoleår (28. september 2016 til og med 28. juni 2017).

Problemer med at svare?

Hvis du har spørgsmål eller tekniske problemer med at besvare sms’erne, må du endelig kontakte projektmedarbejder Camilla Thørring Bonnesen på catb@si-folkesundhed.dk. Du kan også ringe eller skrive til projektets mobiltelefon på 42423654.

Besvarelse af SMS’er

Det er gratis for dig at besvare sms’erne, da omkostningerne dækkes af forskningsprojektet. Hvis du har lyst, kan du kode det telefonnummer, du modtager sms’erne fra, ind på din mobil som en go’ Bgym’. 

Sms 1

Det første sms-spørgsmål, du modtager, vil se således ud:

Føler du dig stresset?
Skriv fx 0 hvis dit svar er ’nej, overhovedet ikke’. Skriv kun ét tal.

0. NEJ, OVERHOVEDET IKKE
1. JA, LIDT
2. JA, MEGET

For at svare på spørgsmålet skal du besvare, den sms du har modtaget. Du skal besvare sms’en med ét tal. Hvis dit svar fx er ’nej, overhovedet ikke’, skal du skrive 0. Du skal kun skrive ét tal per sms.

Sms 2

Det andet sms-spørgsmål, du modtager, vil se således ud:

Hvor ofte har du følt dig stresset INDEN FOR DEN SENESTE MÅNED?
Skriv fx 1 hvis dit svar er ’enkelte dage’. Skriv kun ét tal.

0. ALDRIG
1. ENKELTE DAGE
2. UGENTLIGT
3. DAGLIGT

For at svare på spørgsmålet skal du besvare, den sms du har modtaget. Du skal besvare sms’en med ét tal. Hvis dit svar fx er ’dagligt’, skal du skrive 3. Du skal kun skrive ét tal per sms. 

Spørgsmål om bevægelse

Tre gange i løbet af skoleåret vil du få tilsendt et ekstra sms-spørgsmål. Spørgsmålet handler om aktive pauser i undervisningen. Spørgsmålet vil se således ud:

Tænk på DEN SIDSTE UGE: Har I haft aktive pauser i undervisningen fx brain breaks, walk & talks eller anden bevægelse der har givet jer en pause fra at sidde ned i timerne?

 Skriv fx 4 hvis dit svar er ’nej’. Skriv kun ét tal.

0. JA, I HVERT MODUL
1. JA, I DE FLESTE MODULER
2. JA, I NOGLE MODULER
3. JA, I GANSKE FÅ MODULER
4. NEJ

Hvad menes med aktive pauser i undervisningen?

Med aktive pauser i undervisningen, brain breaks og walks and talks menes der både pauser fra den stillesiddende tid, du har i klasselokalet og pauser fra selve din undervisning, dvs. de korte pauser mellem modulerne – ikke de længere frikvarterer.
En aktiv pause kan både være en aktivitet, der foregår i pausen mellem modulerne, som foregår i en kort pause i løbet af undervisningen eller som bevægelse der integreres i selve undervisningssituationen.

Tusind tak for din hjælp!

Forskningsgruppen bag projekt en go’ Bgym’.