Skip to main content

Datasikkerhed

Projektet er godkendt under SDU’s paraplyanmeldelse, journalnummer; 2015-57-0008, (acadrenummer 16/1055) med SDU som dataansvarlig og omhandlende børn i alderen 0-18 år.

De indsamlede journaldata indsendes til Statens Institut for Folkesundhed i henhold til databeskyttelseslovens § 10. Opbevaringen af data på Statens Institut for Folkesundhed er anmeldt til Syddansk Universitets fortegnelse. Data behandles fortroligt og anvendes udelukkende til forskning. Det er således udelukkende udvalgte forskere på Statens Institut for Folkesundhed, som har adgang til data, og formidlingen af resultaterne sker således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Forskerne har i deres arbejde med data ikke adgang til personidentifikation. Dette sikres af en dataadministrator, som er særligt autoriseret til dette.

SIF er forpligtiget til at behandle data efter de gældende regler om forskningsetik og databeskyttelse. Data vil blive samkørt med sundhedsoplysninger og sociodemografiske oplysninger på Danmarks Statistiks server. Dette sker i et pseudonymiseret lukket system, hvor alle personidentifikationer bliver erstattet af en kode, så enkeltpersoner ikke kan genkendes.

Data vil alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser jævnfør persondatalovens §10.

SIF skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

 

 

Sidst opdateret: 09.10.2018