Menu

Datasikkerhed

Projektet er godkendt under SDU’s paraplyanmeldelse, journalnummer; 2015-57-0008, acadrenummer 16/1055) med SDU som dataansvarlig og omhandlende børn i alderen 0-18 år.

SIF er forpligtiget til at behandle data efter de gældende regler om forskningsetik og databeskyttelse. Forskningsmedarbejdere, der laver analyser og bearbejder data, har ikke adgang til personidentifikation. Data vil blive samkørt med sundhedsoplysninger og sociodemografiske oplysninger på Danmarks Statistiks server. Dette sker i et pseudonymiseret lukket system, hvor alle personidentifikationer bliver erstattet af en kode, så enkeltpersoner ikke kan genkendes.

Data vil alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser jævnfør persondatalovens §10, stk. 1.

SIF skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies