Skip to main content
DA / EN

På forkant

På forkant - med de svageste ældre

I 2035 vil der i Danmark være over dobbelt så mange ældre borgere over 80 år, som der er i dag. En stor del vil klare sig størstedelen af livet ved egne og de nærmestes ressourcer.  Nogle vil blive skrøbelige eller sårbare, og opleve akutte indlæggelser, som kunne være forebygget. 

Formål:

Det overordnede formål med PÅ FORKANT projektet er at udvikle og implementere tiltag, der med udgangspunkt i den ældre borgers-, deres pårørendes-, de sundhedsprofessionelles-, informationsteknologiske perspektiver vil bidrage til at skabe flere gode leveår for de ældre borgere, øge de sårbare ældre borgers funktionsevne og livskvalitet og reducere eller udskyde antallet af indlæggelser.

Målgruppe:

Borgerne rekrutteres via Fælles Akutmodtagelse(FAM) på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og Akut Medicinsk Visitationsafsnit (AMVA), Sønderborg. Der inddrages borgere, der er 75 år og derover, samt pårørende til disse fra alle de fire sønderjyske kommuner. Ligeledes udvælges borgerne, så der er variation i alder og køn (18).

Organisering:

Projektet På FORKANT er et fælles projekt mellem

1)                   de fire sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev

2)                   de praktiserende læger i Sønderjylland

3)                   Sygehus Sønderjylland

4)                   Forskningsenhederne ved:

a.                   SDU: Institut for Regional Sundhedsforskning, Center Sønderjylland: Fokuseret forskningsenhed for akutmedicin,

b.                   SDU:Institut for Sundhedstjenesteforskning: Sundhedsfremme

c.                   SDU: Institut for Sundhedstjenesteforskning: Almen praksis 

d.                   SDU: Maersk Mc-Kinney Moller Instituttet:  CIMT- Center for Innovativ Medicinsk teknologi

e.                   SDU: Kong Christian X’s Gigthospital.

f.                   UC Syd: Forskning og udvikling.

Fra Forskningsenheden fra Sundhedsfremme deltager:

Professor, ph.d. og Forskningsleder Pernille Tanggaard Andersen, ptandersen@health.sdu.dk

Periode: 01.09.2017 til 01.09.2021.

Sidst opdateret: 17.03.2023