Igangværende projekter

Line Nørgaard Remmen, cand.scient.san. publ.

Sundhedstilstand og sundhedsfremme hos danske erhvervsfiskere
Vejledere:
Associate professor Gabriele Berg-Beckhoff, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (hovedvejleder)
Seniorforsker Kimmo Herttua, Center for Maritim Sundhed og Samfund, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (bivejleder)
Forskningschef Keld Thorgaard, UC SYD  (bivejleder)

Kontakt Line Nørgaard Remmen


Regina Fromsejer Heiberg, cand.scient.san.publ.

Hjertekarsygdomme blandt danske søfarende
Vejledere:
Seniorforsker Kimmo Herttua, Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU (hovedvejleder)
Professor Rune Lindahl-Jacobsen, Enhed for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, SDU (bivejleder)

Kontakt Regina Fromsejer Heiberg