Skip to main content

Tidligere afholdte arrangementer

Efterår 2018

12. oktober, kl. 10:00-12:00
Department of History Address
 
David Runciman, Cambridge University : How Democracy Ends
 
Sted:  auditorium O100 Tilmelding via dette link: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ih/uddannelse/department_of_history_address.

Arrangeret i samarbejde med de to øvrige forskningsprogrammer ved IH. 

24. oktober, kl. 13:00-15:00
Kristina Hamacher, Katolische Universität, Eichstätt – Ingolstadt 
 
Inter Albim et Rhenum: Trying to locate Germania in Early Imperial times 
 

Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske studier.  Arrangeret i samarbejde med Tønnes Bekker-Nielsen

21. november 2018 AFLYST PGA. SYGDOM. NY DATO UDMELDES SNAREST MULIGT.
Pia Lundqvist, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet Vibeke Kaiser-Hansen, Institut for Historie, SDU
 
Om jødiske minoriteter i Skandinavien i historisk perspektiv. Titler følger.  
Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske studier.  Arrangeret af Vibeke Kaiser-Hansen.  

30. november, kl. 12:00-13:00
Frokost: evaluering og planlægning
Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske studier

Forår 2018

24. januar 2018, kl. 13:00-15:00
Seminar om projektet ”Modern Muslim Subjectivities”, oplæg ved Mark Sedgwick, Aarhus Universitet, Sofie Pedersen, Line Mex-Jørgensen og Kirstine Sinclair, alle SDU. Arrangeres i samarbejde med Forum for Islamforskning i anledning af udgivelsen af et særnummer af Tidsskrift for Islamforskning: http://tifoislam.dk/index

Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske Studier.

28. februar 2018, kl. 13:15-15:00
Torben Grøngaard Jeppesen, Direktør ved Odense Bys Museer, præsenterer sin disputats om skandinavisk migration til USA og lægger op til diskussion af metode og resultater.

Sted: Mødelokale 3 ved CML.

16. maj 2018, 13:15-15:00
Forelæsning ved Jelle van Lottum, Huygens Institute for the History of the Netherlands. Jelle von Lottums forskningsfelt inkluderer migration og det internationale, maritime arbejdsmarked i Europa i 1600-tallet. Forelæsningens titel følger.
Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske Studier.

 

Efteråret 2017

Onsdag d. 23. august, kl. 12:00-13:00
Fælles frokost med diskussion af ideer til forskningsprogrammets aktiviteter nu og i fremtiden.
Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske Studier.

Fredag d. 13. oktober, kl. 12:00-14:00
Department of History Address 2017
Professor Joanna Bourke, Birkbeck: Sexual Violence, the Clinic and the Church: A History
Tilmelding her:  http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ih/uddannelse/department_of_history_address
Sted: O100 ved hovedindgangen.

Onsdag d. 1. november, kl. 13:15-15:00
Moritz Schramm og Sten Pultz Moslund præsenterer og diskuterer deres igangværende forskningsprojekt ved IKV om migration og post-migration.
Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske Studier.

Onsdag d. 29. november, kl. 13:15-15:00:
Torben Grøngaard Jeppesen, Direktør ved Odense Bys Museer, præsenterer sin disputats om skandinavisk migration til USA og lægger op til diskussion af metode og resultater.
Sted: Mødelokalet mellem Mellemøststudier og Klassiske Studier.

Foråret 2017

Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 13:00-15:00 i mødelokale 6
Jørn Brøndal
Kulturmøde? Det sorte og det hvide USA 1776-2016

Onsdag d. 3. maj 2017, kl. 13:00-16:00 i mødelokale 6
Erik Kulavig
Rusland som det andet

Efteråret 2016

Tirsdag d. 20. september 2016, kl. 14:00-16:00 i O100
Bart Ehrman
Caesar, Christ, and Other Divine Men of Antiquity

Department of History Lecture. Arrangeret i samarbejde med Forskningsprogrammerne ”Politisk historie” og ”Autoritet, materialitet og medier”.

Tirsdag d. 1. november 2016, kl. 13:00-16:00 i mødelokale 6
Tønnes Bekker-Nielsen
Melik Danişmends bedrifter: en tyrkisk ridderroman fra det første korstogs tid


Foråret 2016

Onsdag d. 25. februar kl. 14:15-16:00 i mødelokale 6
Susanne William Rasmussen, SDU
Religio og Superstitio? Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa

Onsdag d. 30. marts kl. 13:00-15:00 i mødelokale 6
Thomas Eich, Hamburg
Imaginations of the unborn in early Islamic history in the context of Late Antiquity

Torsdag 2d. 1. april 16:00-18:00 i mødelokale 6
Antony Spawforth, Newcastle,
Greek cultural archaism in early imperial times: a different approach 


Efteråret 2015

Onsdag d. 9. september kl. 14.15-16 i U31A
Monica Sassatelli, Goldsmith University London
Becoming Europeans – Narratives of European identity

Fredag d. 30. oktober kl. 13.15-15.00 i U146
Maykel Verkuijten, Utrecht Universitet
The presence of the past: identity continuity and group dynamics

Onsdag d. 25. november kl. 13.15-15.00 i U176
Joseph Skinner, University of Newcastle
Inventing the Greeks

Onsdag d. 9. december kl. 13.15-15.00 i U132
Susanne William Rasmussen, SDU
Religio og Superstitio? Kulturmøder og religiøse fjendebilleder i antikken og nutidens Europa.

Foråret 2015

Fredag d. 20. februar kl. 13-15 i mødelokale 6 
Forelæsning v. Kirstine Sinclair
Kulturmøder uden ”kultur”? En problematisering af anvendelsen af kulturbegrebet

Mandag d. 20. april.
Endagsseminar til markeringen af 45 året for Ewen Bowies artikel i 'Past and Present 1970'
Greeks and their past in the Second Sophistic - revisited.

 • Ewen Bowie, Oxford University
  Greeks and their past in the Second Sophistic: genesis revisited, lines of sight reassessed
 • Tim Whitmarsh, Cambridge University
  Endoscopic Shits? Rearranging the Second Sophistic
 • Jesper Majbom Madsen, University of Southern Denmark
  Who were the Romans, Greek intellectuals didn’t want to be
 • Tønnes Bekker-Nielsen, University of Southern Denmark
  Dio Chrysostom between orality and literacy
 • Christian Høgel, University of Southern Denmark
  When did the Greeks become Roman? A Byzantine perspective

Tirsdag d. 12. maj kl. 13-15 i mødelokale 6
Forelæsning v. Louise Nyholm Kallestrup
Lag på lag. Heksenarrativer i retskilder

Sidst opdateret: 13.08.2019