Skip to main content

Nyheder

 • 25.09.2023

  Økosystemerne er for alvor kollapset i de danske fjorde

  Ifølge Mogens Flindt, biolog på SDU, er der sket et kollaps i økosystemet i de danske fjorde, og synderen er iltsvind.

 • 07.09.2023

  Ny ekspertgruppe vil adressere truslen fra invasive arter i marine økosystemer

  Invasive arter – det kan være både planter og dyr - er en alvorlig trussel mod biodiversiteten, har FN slået fast. Det får nu en gruppe SDU-forskere til at danne en ekspertgruppe.

 • 07.09.2023

  SDU’s kvanteforskning er i verdensklasse

  To nye analyser fra Danmarks Grundforskningsfond dokumenterer, at SDU’s kvanteforskning står stærkt i den internationale konkurrence.

 • 28.08.2023

  Delfinerne kommer!

  Øresvin og spækhuggere finder oftere og oftere vej til danske farvande. Samtidig ønsker vi at bygge gigantiske vindmølleparker til havs. Er der plads til både flere havpattedyr og flere vindmølleparker?

 • 25.08.2023

  Ønsker du en opdatering på klimaforandringer?

  Så tilmeld dig den gratis online webinarrække Climate Thursdays

 • 24.08.2023

  Vi behøver ikke mere viden om vores CO<sub>2</sub>-aftryk

  At foretage præcise målinger er en vigtig del af videnskaben, så det er ikke overraskende, at videnskabelige institutioner er begyndt at dokumentere deres CO<sub>2</sub>-udslip. Det er dog afgørende at komme videre end det – det er afgørende at begynde at handle. Selv uden et perfekt evidensgrundlag kan forskere og institutioner gøre noget, som kan føre til varige forandringer, argumenterer Astrid Eichhorn i denne kronik.

 • 17.08.2023

  Forskere finder 20.000 år gammelt refugium for spækhuggere i nordlige Stillehav

  Under sidste istid måtte spækhuggere forlade deres levesteder og søge mod isfrit vand. Nogle af dem fandt et refugium ved Japan, og deres efterkommere har levet der lige siden. Nyt studie af spækhuggernes kolonisering af nordlige Stillehav bidrager til forståelsen af deres komplekse sociale liv.

 • 16.07.2023

  Nyt forskningsprojekt vil hjælpe tv- og filmindustrien til at blive grønnere

  Det koster mange tons CO2 at producere film og tv. Men det behøver det ikke, og nu vil et nyt forskningsprojekt undersøge, hvordan det bliver overskueligt at lave mere bæredygtige produktioner.

 • 29.06.2023

  SDU’s Bæredygtighedsrapport 2022

  Efter bestyrelsen på Syddansk Universitet gjorde FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling til omdrejningspunkt for den fortsatte udvikling af universitetet, er det vigtigt at gøre status over det arbejde, der efterfølgende er fundet sted. Dette kan du læse om i SDU's Bæredygtighedsrapport.

 • 29.06.2023

  En grænseregion på tærsklen til omstilling

  Hvad er status på det grænseoverskridende samarbejde omkring den grønne omstilling? Og hvad skal der til for, at den dansk-tyske grænseregion kan udfolde sit store potentiale? Det belyser Dorte Jagetic Andersen og Søren Tinning i denne kronik.

 • 26.06.2023

  PhD scholarships at the SDU Climate Cluster Elite Centre PACA

  Institut for Virksomhedsledelse søger en eller flere ph.d.--studerende til det nye tværfaglige SDU Climate Cluster elitecenter Mobilizing Post-Anthropocentric Climate Action: A New Root Narrative (PACA)

 • 23.06.2023

  Nyt elitecenter vil have økodannelse ind i skolerne

  Økodannelse er at bruge vores viden om bæredygtighed og natur til at agere i den klimakrise, som verden står midt i. Den er der for lidt af i det formelle uddannelsessystem, mener lederen af SDU’s nye elitecenter, CUHRE.

 • 14.06.2023

  Religioners fortællinger er med til at danne rammerne om vores kultur og naturforståelse

  Hvordan forstår vi mælkebøtten? Er der forskel på, hvordan vi forholder os til naturen afhængig af kultur og religion? Kan popkultur have indflydelse på vores forståelse af andres religioner? Er aktivisme det samme som religiøs overbevisning? Lektor på Religionsstudier, Laura Feldt, forklarer, hvordan religion kan ses som et kulturfænomen, og hvordan det kan have betydning for vores biodiversitet

 • 08.06.2023

  Nyt elitecenter: Hvis vi skal klare klimakrisen, skal vi ændre vores narrativer

  I hele menneskehedens historie har vi placeret os selv i centrum af verden, og vores idealer har været vækst og rigdom, siger lederen af det nye elitecenter under SDU Climate Cluster, PACA. Der er brug for nye narrativer, mener hun.

 • 25.05.2023

  Støtte til forskningsinfrastruktur

  De første beløb fra den af SCC’s puljer, der skal støtte forskeres indkøb af udstyr og anden infrastruktur, er nu uddelt. Tre projekter har indtil videre fået bevillinger. Næste deadline for at søge er 1. september 2023.

 • 23.05.2023

  Ny kamerateknologi kan revolutionere genanvendelse af plastikmaterialer

  Et dansk trekløver udvikler super-højopløselige hyperspektrale kameraer, som kan bestemme den kemiske sammensætning samt diverse tilsætningsstoffer i vores plastikaffald. Teknologien vil få kæmpe betydning for fremtidig plastikgenanvendelse.

 • 22.05.2023

  Er du klar til vandmænd i alkohol og gærede bønner?

  Vi er nødt til at producere mad på nye måder, mener SDU-forsker Mathias Porsmose Clausen, som har udviklet knasende sprøde vandmænd fra Kerteminde Fjord.

 • 11.05.2023

  Mirakelmageren ålegræs bliver plantet i Lillebælt

  Forurening og sygdom har gjort livet svært for ålegræs. Derfor planter man over hele landet nyt. Ålegræs optager CO2 og lagrer det i havbunden

 • 09.05.2023

  Nye ph.d. projekter i SDU Climate Cluster

  Ost, industriplastik, dyrefoder, medievaner og rev er nogle af de emner, som disse nye ph.d.-projekter skal have fokus på.

 • 09.05.2023

  6 nye projekter får fast track virkemiddel

  Fast track virkemidlet fra SDU Climate Cluster gives til frie forskningsidéer og hypoteser samt til at etablere pilotprojekter, som senere kan danne grundlag for større, eksterne forskningsansøgninger.

 • 20.04.2023

  De polare iskappers afsmelting slår rekord

  Sebastian Mernild, SDU Climate Cluster, er en af medforfatterne på en videnskabelig publikation om is og de store iskapper: indlandsisen og det antarktiske isskjold.

 • 18.04.2023

  Vandet bliver varmere i byområderne

  "Varmere vandløb er aldrig godt", siger forskningsleder Sara Egemose, der står bag nyt studie af vandløb i byområder. De er generelt varmere end uden for byerne.

 • 14.04.2023

  Hvem bliver taberne i Europas grønne omstilling?

  Rundt om i Europa lukker kulminerne i den grønne omstillings tegn. Nu skal forskere afklare, hvad transformationen fra kul til vedvarende energi betyder for de familier og lokalsamfund, som i generationer har haft minedrift som levebrød.

 • 22.03.2023

  SDU’s nye elitecentre skal hjælpe med at løse klimaudfordringer

  De første to af i alt fem elitecentre er udnævnt ved SDU Climate Cluster. De to nye forskningscentre fokuserer på hhv. naturbaserede løsninger og solenergi, de resterende tre centre udpeges til sommer.

 • 20.03.2023

  Hvad kan vi bruge den nye rapport fra FN's klimapanel til?

  FNs klimapanel, IPCC, er kommet med en ny klimarapport, som – igen - beskriver, hvor galt det står til med klimaet. Hvad kan vi bruge den til? Vi har spurgt klimaprofessor Sebastian Mernild, der er leder af SDU Climate Cluster og hovedforfatter på IPCCs sjette rapport.

 • 15.03.2023

  Hvorfor er religiøse samfund så sløve til at reagere på klimakrisen?

  Jorden står over for den største klimakrise i menneskehedens historie, og overalt kæmper miljøaktivister for at beskytte både mennesker og andre organismer på jorden, som de ofte føler et slægtskab med. Imens er de store verdensreligioner for uengagerede, mener den amerikanske religionshistoriker Bron Taylor, der besøger SDU den 22. marts 2023.

 • 15.03.2023

  Assistant Professor in Aquatic and Wetland Ecology with emphasis on ecosystem services and nature-based solutions

  Elitecenteret Aguatic Nature-based Solutions for climate change adaptation and mitigation, Biologisk Institut, Syddansk Universitet i Odense, Danmark søger adjunkt til en 3-årig stilling.

 • 07.03.2023

  Historisk FN-aftale om det åbne hav: Hvad kommer den til at betyde?

  FN har vedtaget en ny aftale om at beskytte 30 pct. af det åbne hav, og vi har spurgt SDU’s havforsker Jamileh Javidpour, hvad det kommer til at betyde. Hun anbefaler at begynde, hvor biodiversiteten trues mest, fx ved undersøiske bjerge. Havets store dyr skal også have deres migrationsruter i fred, mener hun.

 • 02.03.2023

  Klima på tværs giver nye muligheder

  Ekstreme regnskyl, stigende havvandstand og hyppige storme giver stadig større udfordringer på vandområdet - men disse klimaudfordringer er imidlertid grænseoverskridende og skal derfor både løses nationalt, men også igennem internationalt samarbejde.

 • 01.03.2023

  10 millioner til nyt elitecenter med solen i centrum

  Et nyt eliteforskningscenter under SDU Climate Cluster har en holistisk tilgang til solenergi. Centret vil ikke blot designe, bygge og udvikle papirstynde, bøjelige solcellepaneler, som kan sættes op på alverdens ting, men også kigge på, hvordan de implementeres i samfundet og hvordan forbrugerne bedre tager imod de nye løsninger.

 • 28.02.2023

  PhD position in advanced thin films for scalable energy conversion and storage devices

  SDU CAPE søger ph.d.-studerende til det nye tværfaglige SDU Climate Cluster elitecenter ”Solar Energy Conversion and Storage (SOLEN)” pr. 1. juli 2023.

 • 23.02.2023

  Naturen kan hjælpe os, når vi rammes af ekstremt vejr

  Oversvømmelser, hedebølger, storme og tørker bliver mere almindelige i takt med, at temperaturerne stiger, så vi er nødt til at finde nye måder at beskytte vores byer og samfund på. Naturen selv byder på mange løsninger, og det skal vi lære at udnytte bedre, mener forskerne bag nyt elitecenter for klimaforskning på SDU.

 • 06.02.2023

  Studerendes satellitter kan bidrage med vigtig viden i klimakampen

  En gruppe studerende fra SDU er i samarbejde med studerende fra flere andre danske universiteter i gang med at udvikle to satellitter, som skal bidrage til vores forståelse af klimaforandringerne. Inden længe sender de den første satellit ud i rummet.

 • 06.02.2023

  9 SDU-forskere blandt 2022’s mest citerede

  DM Akademikerbladet har i samarbejde med Infomedia opgjort eksperternes optrædener i pressen sidste år. På 2022’s top-50 liste er der ni forskere fra SDU at finde.

 • 03.02.2023

  Paneldebat verdensmålsugen 2023

  ”Udfordringer og potentialer for en klimaneutral fremtid”, paneldebat på verdensmålsugen 31/1 2023, arrangeret af SDU Climate Cluster.

 • 30.01.2023

  SCC støtter 10 nye klimaprojekter

  Bæredygtig filmproduktion, nye rovdyr i danske farvande og vores skepsis over for ny grøn teknologi er nogle af emnerne i de projekter, som SDU Climate Cluster støtter med op til 100.000 kr. hver.

 • 24.01.2023

  SDU-forskere vil holde øje med farlige bakterier

  Forskere fra SDU’s campus i Sønderborg er sammen med canadiske kolleger i færd med at finde en metode til at udvikle et varslingssystem, der kan registrere farlige bakterier og vira, som dukker op i takt med at permafrosten smelter i de arktiske egne. SDU-forskerne bidrager med indgående viden om sensorer og monitorering af bakterier.

 • 21.12.2022

  Kulstof, sod og partikler fra forbrænding ender i dybhavsgravene

  Ny forskning viser, at der samler sig uforholdsmæssigt store mængder kulstof på bunden af dybhavsgravene. De spiller muligvis en vigtig rolle for lagring af organisk materiale i dybhavet – og dermed for Co2-balancen i atmosfæren.

 • 05.12.2022

  Nyt liv, når isen smelter i Det Arktiske Ocean

  Det Arktiske Ocean er et af de hurtigst opvarmende områder på jorden og er på vej mod at være isfri om sommeren. Selvom det har en række negative konsekvenser, giver det også nye muligheder for liv, argumenterer SDU's havbiolog Karl Attard.

 • 01.12.2022

  Region Syddanmark og Syddansk Universitet rykker endnu tættere sammen på forskningsfronten

  Region Syddanmark og Syddansk Universitet indgår en partnerskabsaftale, som skal bringe Syddanmark styrket ind i fremtiden. Der skal bygges oven på det i forvejen gode samarbejde mellem de to parter, så Syddanmark kan blive endnu mere attraktiv at bo i både nu og i fremtiden.

 • 29.11.2022

  24,6 millioner til excellente yngre forskere på SDU

  Fire forskere på SDU har netop modtaget hver deres Sapere Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at forfølge deres forskningsideer og lede egne forskningsgrupper.

 • 24.11.2022

  Ultratynd teknologi i kamp mod klimakrisen

  Tyndfilmsteknologi er en vigtig brik i den grønne omstilling, og på SDU i Sønderborg er de verdensførende inden for forskning i organiske solceller. Forskerne arbejder på at gøre ultratynde, fleksible og gennemsigtige solceller til en integreret del af vores hverdag. Den viden kan også bruges til forskning og udvikling af teknologier til energilagring og grøn brint. 

 • 08.11.2022

  Forskere forvandler CO2 til grøn energi

  Elpriserne stiger med samme hast som gletsjerne på Antarktis smelter, men forskere på SDU har udviklet en løsning, som forvandler CO2 til biogas. Anlægget forventes at stå klar og kunne tages i brug inden udgangen af 2022.

 • 19.10.2022

  Vi køber elbiler - hvis altså det kan betale sig for os

  En ny undersøgelse viser, at danske forbrugeres motiv for at købe elbiler overvejende er drevet af ydre motivationsfaktorer. Det kan være skidt nyt for målet om at elektrificere bilindustrien, siger professor i forbrugeradfærd.

 • 11.10.2022

  Klimaforandringer skal på skoleskemaet

  Der er blevet opfordret til, at elever i grundskolen lærer om den grønne omstilling. Det er Center for Grundskoleforskning på SDU nu i gang med at undersøge, hvordan man gør bedst, men det er et dilemmafyldt forehavende, viser tidlige fund.

 • 03.10.2022

  Tværfaglig ph.d. mellem Region Syddanmark og SCC

  SCC tilbyder i samarbejde med Region Syddanmark en fuldt finansieret ph.d.-stilling inden for temaet "grøn omstilling af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark". Stillingen kan kun søges af forskere på SDU.

 • 15.09.2022

  Peter Møllgaard fortsætter som formand for Klimarådet

  SDU’s Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Peter Møllgaard, er blevet genudpeget til formandsposten for Klimarådet, der rådgiver regeringen på klimaområdet, for en 4-årig periode.

 • 05.09.2022

  Kunstig intelligens kan spare gartnerier 20 procent af elregningen

  Gas- og elpriserne er eksploderet, og det har store konsekvenser for gartnerierne i Danmark, som enten må fyre folk eller dreje nøglen om. Nu har forskere på SDU udviklet et system, der optimerer lysstyring på gartnerier i forhold til elpriser, det sparer en femtedel på elregningen.

 • 02.09.2022

  Gratis webinarrække om klimaforandringer

  Vil du opdateres på klimaforandringerne? Så tilmeld dig webinarerne Climate Thursdays, hvor landets førende eksperter deler ud af deres viden om klimaforandringer. Flere end 400 har allerede tilmeldt sig, men der er stadig plads til dig.

 • 01.09.2022

  Nyt nordisk humanistisk center skal skabe nye forståelser af verdens samfundsudfordringer

  Ved hjælp af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond etablerer Københavns Universitet og Syddansk Universitet et nyt forskningscenter – Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry. Centeret skal med afsæt i humanistiske discipliner bidrage med nuancering, perspektivering, nye forståelser og handlemuligheder i forhold til de helt store samfundsudfordringer som for eksempel klimakrisen og pandemier.

 • 30.08.2022

  SDU med i partnerskab: 106 millioner skal sikre genbrug af plast og tekstil

  Syddansk Universitet spiller en vigtig rolle i et nyt missionsdrevet partnerskab, som med en bevilling på 106,5 millioner fra Innovationsfonden skal sikre cirkulær økonomi for plastik og tekstil i Danmark frem mod 2050.

 • 23.08.2022

  Tysk klimaminister gæster SDU i Sønderborg

  Den internationale klimakonference 100% Climate Neutrality Conference afholdes den 26. og 27. september på Alsion i Sønderborg. Her har du mulighed for at møde Tysklands økonomi- og klimaminister og vicekansler, Robert Habeck, verdensførende klimaforsker og prorektor ved SDU, Sebastian Mernild, samt tidligere bestyrelsesformand for Danfoss, Jørgen Mads Clausen.

 • 23.08.2022

  Vi kan bruge litteraturen til at forstå klimaforandringerne

  I en ny bog viser litteraturprofessor Søren Frank fra SDU, hvordan menneskets forhold til havet har ændret sig gennem historien. Kortlægningen kan hjælpe os til bedre at forstå og handle på klimaforandringerne, mener han.

 • 19.08.2022

  Hvilke dyr kan bedst tåle klimaændringerne?

  Nyt studie har undersøgt, hvordan forskellige pattedyr reagerer på klimaforandringerne. Dyr, der lever længe og får få unger - fx bjørn og bison - er mere modstandsdygtige end små dyr, der har et kort liv – fx mus og lemminger.

 • 05.08.2022

  Anna vil forudsige fremtidens klima

  Hvilke processer i havet styrer klimaet og havstrømmene i Arktis og Nordatlanten? Og kan vi bruge den viden til mere præcist at forudsige fremtidens klima? Det undersøger Anna Pedersen i sit Ph.d.-projekt, som er delfinansieret mellem DMI og SDU med bidrag fra SDU Climate Cluster.

 • 24.06.2022

  Ny video markerer åbningen af SDU Climate Cluster

  SDU Climate Cluster er nu officielt åbnet. Det markeres med udgivelsen af en video, hvor du kan lære mere om SDU’s store strategiske klimasatsning.