Skip to main content
SDU Climate Cluster

Ph.d. - fuldt finansieret

I enkelte tilfælde forventer SCC at kunne udbyde en fuldt finansieret ph.d., hvor SCC finansierer halvdelen, og hvor en ekstern partner uden for SDU har kontaktet SCC med tilbud om finansiering af den anden halvdel. I sådanne tilfælde vil det blive annonceret på SCC's hjemmeside. 

Fuldt finansierede ph.d.-stillinger kan søges af et tværfakultært forskerhold (min. to forskere). Det er således ikke et virkemiddel, der skal ansøges af kandidaterne til et ph.d.-stipendiat, men derimod af forskere ansat på SDU.

For at sikre tværfaglighed tilknyttes den ph.d.-studerende en hovedvejleder på ét fakultet og en bivejleder på et andet fakultet. Ansættelsen sker på hovedvejlederens fakultet. Den ph.d.-studerende vil være affilieret til SCC.

Ved tildeling af virkemiddel

 Ansøgninger bliver vurderet af SCC's Strategic Grants Council, og afgørelser om afslag og tilsagn meddeles skriftligt. Ved afslag følger en kort begrundelse.

Ved tilsagn følger et orienteringsmøde vedrørende formalia om økonomi, afrapportering og samarbejde med SDU Climate Cluster.

Afrapportering

Der vil være en årlig afrapportering til SCC på projektets fremdrift og resultater.

Ved projektets afslutning udarbejdes et kort evalueringsskriv (ca. 1 side), der gengiver projektets idé og beskriver projektets resultater, evt. publikationer, præsentationer og hvordan projektets resultater videreføres og tænkes viderefinansieret.

Samarbejde med SDU Climate Cluster

I samarbejde mellem SCC og forskerholdet udarbejdes en kort beskrivelse af ph.d.-projektet samt kontaktinformation til SCC-hjemmesiden.

I løbet af ph.d.-projektets levetid vil SCC sekretariatet være i dialog med projektteamet og den ph.d.-studerende om mulige formidlingsaktiviteter.

Den ph.d.-studerende vil være affilieret til SCC og forventes at deltage i en række SCC-aktiviteter.

Tidligere fuldt finansieret ph.d.-stilling

SCC har i samarbejde med Region Syddanmark tilbudt en fuldt finansieret ph.d.-stilling inden for temaet "Grøn omstilling af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark". Ansøgningsfristen var den 1. november 2022.

Læs mere om ph.d.-stillingen

Sidst opdateret: 13.12.2022