Skip to main content
SDU Climate Cluster

SDU Climate Cluster er sat i spidsen for at administrere en intern virkemiddelspulje på 96 mio. kr., hvor SDU-forskere over en årrække kan søge støtte til tværfaglige klimarelaterede forskningsprojekter.

Der kan søges virkemidler til fem forskellige typer projekter: elitecentre, ph.d.-program, postdoc-program, fast track og gæsteforskere.

Det gælder for alle virkemidlerne, at bevillingen skal benyttes på tværs af mindst to fakulteter. Derved sikres det tværfaglige aspekt, som er et kerneelement i SDU Climate Cluster.

SCC' Strategic Grants Council er et SDU-internt råd, der vurderer alle ansøgninger til SCC's virkemidler (undtagen Elitecenter). Rådet beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles SCC virkemidler.

Rådet består af en akademisk fakultetsrepræsentant pr. fakultet, Chef for SDU RIO og Leder af SCC. Rådet er nedsat for en toårig periode, begyndende i oktober 2022. 

Det største SCC-virkemiddel er gået til fire tværfaglige elitecentre, som hver har modtaget 10 mio. kr. til en fireårig periode.

De fire elitecentre skal bedrive tværvidenskabelig klimarelateret forskning på højt internationalt niveau.


Der er afsat 15 mio. kr. til ph.d.-virkemidlet. Midlerne dækker ca. 15 halve ph.d.-stillinger, mens den anden halvdel finansieres af en anden part end SCC. I enkelte tilfælde har SCC mulighed for at udbyde fuldt finansierede ph.d.-stillinger i samarbejde med eksterne partnere. 

Ph.d.-programmet skal tiltrække eller fastholde klimaforskningstalenter.

Med det tværfakultære SCC-krav tilknyttes den ph.d.-studerende en hovedvejleder på ét fakultet og en bivejleder på et andet fakultet. Ansættelsen sker på hovedvejlederens fakultet.

Ph.d.-virkemidlet kan søges én gang årligt.  Ansøgningsfristen til første ansøgningsrunde er den 1. marts 2024. Herefter der vil være årlige ansøgningsrunder frem mod 2026.

Til postdoc-virkemidlet er der afsat 13 mio. kr., som skal bruges til at finansiere otte postdocs. Virkemidlet skal dække lønmidler til postdocen over en periode på to til tre år.

Postdoc-programmet skal tiltrække internationale klimaforskningstalenter til SDU. Her vil de blive ansat på et institut, men samtidig være tilknyttet et tværvidenskabeligt forskningsmiljø, der går på tværs af flere fakulteter.

Første ansøgningsrunde til postdoc-virkemidlet afvikles tidligst i Q4, 2024.


Til fast track-virkemidlet er der afsat 9 mio. kr. Der kan søges op til 100.000 kr., som skal bruges inden for et år.

Virkemidlet er tiltænkt mindre forskningsidéer, hypoteser og etablering af pilotprojekter, som senere forhåbentligt kan danne grundlag for større eksterne forskningsansøgninger.

Fast track-virkemidlet bidrager derved til at skabe et vækstlag i SDU Climate Cluster, samtidig med at det er en testbane for nye tværvidenskabelige forskningssamarbejder.

Der vil være halvårlige ansøgningsrunder pr. 1. april og 1. november, indtil de 9 mio. kr. er brugt.

Sidst opdateret: 22.08.2023