Skip to main content

Økonomiske virkemidler

Fælles kriterier for de fem virkemidler er, at virkemidlerne:

  • Skal geare excellent tværvidenskabelig forskning inden for klimarelateret forskning og som udgangspunkt inden for SDU Climate Clusters tre strategiske temaer:

-  Adfærd, forbrug og beslutningskraft
-  Innovation og design
-  Sundhed og naturens balance

  • Skal aktiveres på tværs af flere fakulteter. Dvs. at alle virkemiddelansøgninger skal have mindst to fakulteter som afsendere. Og gerne eksterne samarbejdspartnere som fx andre danske eller internationale universiteter/forskningscentre og/eller industripartnere. 
  • Uddeles mod en forventning om, at modtagerne af virkemidlerne og de personer, der rekrutteres ind via virkemidlerne, bidrager til aktiviteter i regi af SDU Climate Cluster.

De fem virkemidler er:

Elitecentre

Igennem dette virkemiddel oprettes fem elitecentre – et på hvert af SDU’s fem fakulteter - der skal bedrive tværvidenskabelig klimaforskning på højt internationalt niveau. Elitecentrene udvikles og oprettes med afsæt i det enkelte fakultets styrkeposition og strategi inden for klimarelateret forskning.

De første to elitecentre etableres på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet med forventet opstart primo 2023. De øvrige tre fakulteters elitecentre vil blive etableret frem mod udgangen af 2023.

Postdoc program

Igennem Postdoc programmet tiltrækkes spirende internationale talenter inden for klimaforskning til SDU. Virkemidlet dækker lønmidler til en postdoc over en to-treårig periode.

Postdocs rekrutteret gennem virkemidlet vil være ansat på et institut, men samtidig være tilknyttet et tværvidenskabeligt forskningsmiljø, der går på tværs af flere fakulteter.

Første ansøgningsrunde til dette virkemiddel vil blive afviklet i efteråret 2023, og anden ansøgningsrunde afvikles i 2024.

Ph.d.-program

Igennem ph.d.-programmet tiltrækkes spirende nationale og internationale talenter inden for klimaforskning til SDU.  Virkemidlet dækker halvdelen af udgifterne til en ph.d-stilling, mens den anden halvdel skal medfinansieres af midler uden for SDU Climate Cluster (det kan både være midler fra de ansøgende institutter og funding fra eksterne aktører).

Ph.d.-studerende, der rekrutteres gennem virkemidlet, vil have en tværvidenskabelig organisatorisk tilknytning, hvor hovedvejleder og bivejleder kommer fra forskellige fakulteter. Ansættelsen sker på hovedvejleders fakultet.

Første ansøgningsrunde til dette virkemiddel vil blive afviklet i efteråret 2022, hvorefter der vil være årlige ansøgningsrunder frem mod 2026.

Fast track

Dette virkemiddel benyttes til at finansiere mindre forskningsidéer, hypoteser og etablering af pilotprojekter, som senere kan danne grundlag for større eksterne forskningsansøgninger. Fast track virkemidlet er således med til at skabe et vækstlag i SDU Climate Cluster og samtidig være en testbane for nye tværvidenskabelige samarbejder.

Første ansøgningsrunde til dette virkemiddel vil blive afviklet i efteråret 2022, hvorefter der vil være halvårlige ansøgningsrunder frem mod 2028.

Gæsteforsker

Dette virkemiddel skal bruges til ny netværksopbygning med excellente internationale forskere. Virkemidlet kan anvendes til dækning af eksterne forskeres rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med besøg og ophold på SDU.

Første ansøgningsrunde til dette virkemiddel vil  blive afviklet i efteråret 2022, hvorefter der vil være halvårlige ansøgningsrunder frem mod 2028.


Sidst opdateret: 08.04.2022