Skip to main content
SDU Climate Cluster

Ph.d. - halvt finansieret

Ph.d.-virkemidlet i SDU Climate Cluster (SCC) har som formål at tiltrække eller fastholde forskningstalenter til/ved SDU og bidrage til nye tværfakultære forskningssamarbejder, der understøtter SCC's mission om at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050. 

Virkemidlet kan søges af et tværfakultært forskerhold (der skal som minimum være to forskere fra forskellige fakulteter på SDU) med et klimaløsnings-relateret forskningsprojekt, som en ph.d.-studerende bidrager til/er ansvarlig for at forske i. Ph.d.-virkemidlet søges ikke af potentielle ph.d.-studerende, men af SDU-forskere. 

Af hensyn til tværfagligheden skal den ph.d.-studerende have sin hovedvejleder på ét fakultet og sin bivejleder på et andet fakultet. Ansættelsen sker på hovedvejlederens fakultet.

Fælles finansiering i ph.d.-virkemidlet

Et SCC ph.d.-virkemiddel består af en halv ph.d.-løn samt et fastsat uddannelsestilskud på 100.000 kr.  Den øvrige finansiering af ph.d.-projektet skal ansøgerholdet selv skaffe. Det kan enten være i form af andre interne SDU-midler eller via ekstern funding (ved ekstern funding skal ansøgerholdet være opmærksom på, at der pålægges en SDU projektafgift på 10 % på lige fod med øvrig ekstern finansiering). 

SCC’s ph.d.-virkemiddel kan søges før den øvrige finansiering af ph.d.-projektet er på plads. Ph.d.-virkemidlet overføres til ansøgerholdet, når den øvrige projektfinansiering er på plads, hvilket skal være sket senest ved udgangen af det år, hvor ph.d.-virkemidlet er søgt og tildelt.

Ansøgningsproces

Der er én årlig ansøgningsrunde til ph.d.-virkemidlet. Ansøgningsfristen til næste ansøgningsrunde er den 1. marts 2024. 

Ansøgningen angiver forskerholdets nyskabende klimaforskningsprojekt, og hvorledes en ph.d.-studerende vil kunne arbejde hermed. 

Ansøgningerne skal skrives på engelsk og overholde kravene i ansøgningsskabelonen. Alle ansøgninger til ph.d.-virkemidlet skal sendes til SCC på e-mail scc@sdu.dk. SCC sekretariatet kvitterer for modtagelse af ansøgningen. 

Det er SCC´s Strategic Grants Council, der vurderer, hvilke ansøgninger SCC skal finansiere.

Vurderingskriterier 

  • Impact: Vurdering af projektets impact-potentiale ift. SCC's mission om at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050 

  • Forskningsidéen: Vurdering af projektets nytænkning og excellence

  • Skalering og potentiale for videre forskningsforløb: Vurdering af forskningsidéens vækstpotentiale.

Der uddeles ikke et fast antal ph.d.-virkemidler pr. ansøgningsrunde. Antallet af årlige bevillinger vil afhænge af kvaliteten og potentialet i ansøgningerne. SCC tilstræber dog at uddele midler til ca. 4-5 ph.d.-projekter pr. ansøgningsrunde, og virkemidlet vil derfor som udgangspunkt være tilgængeligt frem mod 2026.

Ved tildeling af virkemiddel

SCC´s Strategic Grants Council afgørelser om afslag og tilsagn meddeles skriftligt. Ansøgerne er velkomne til at genfremsende ansøgningen i næste ansøgningsrunde. 

Ved tilsagn følger et orienteringsmøde vedrørende formalia om økonomi, afrapportering og samarbejde med SDU Climate Cluster.

Afrapportering

Ansøgerholdet skal årligt lave en kort skriftlig afrapportering til SCC på ph.d-projektets fremdrift og resultater. 

Ved ph.d-projektets afslutning udarbejder ansøgerholdet et kort evalueringsskriv (ca. 1 side), der gengiver projektets idé og beskriver projektets resultater, evt. publikationer, præsentationer og hvordan projektets resultater videreføres og tænkes viderefinansieret.

Samarbejde med SDU Climate Cluster

I samarbejde mellem SCC og ansøgerholdet udarbejdes en kort beskrivelse af ph.d.-projektet. Beskrivelsen lægges på SCC’s hjemmeside sammen med kontaktinformation til ansøgerholdet og den ph.d.-studerende.  

I løbet af ph.d.-projektets levetid vil SCC sekretariatet være i dialog med ansøgerholdet og den ph.d.-studerende om mulige formidlingsaktiviteter.  

Den ph.d.-studerende vil være affilieret til SCC og forventes at deltage i en række SCC-aktiviteter samt aktivt at bruge SCC affilieringen i forbindelse med publikationer, præsentationer m.m.


Ansøgningsskabelon til ph.d. virkemiddel

Ansøgninger til ph.d. virkemidlet skrives på engelsk og sendes til scc@sdu.dk.

Hent ansøgningsskabelon

Budgetskabelon til ph.d. virkemiddel

Venligst udfyld budgetskabelonen og send den til scc@sdu.dk sammen med din ph.d. ansøgning.

Budgetskabelon ph.d.

Sidst opdateret: 31.01.2024