Skip to main content
SDU Climate Cluster

SDU Climate Cluster (SCC) er en missiondrevet klimaforskningsklynge, der skal fremme banebrydende klimaforskning på tværs af alle SDU's fakulteter. Dette for at understøtte samfundets behov for en bæredygtig omstilling frem mod et klimaneutralt samfund. 

Gennem SCC's forskellige økonomiske virkemidler skaber tværfaglige forskerhold ny viden, der kan bringes i anvendelse i forhold til klimatilpasning og klimaafbødning. 

Forskningsprojekter

Du kan se alle de forskningsprojekter, som SCC helt eller delvist har finansieret, på den engelske version af vores hjemmeside.

Sidst opdateret: 10.08.2023