Skip to main content

Elitecentre

I SDU Climate Cluster vil der frem mod udgangen af 2023 blive etableret et elitecenter på hvert af SDU’s fem fakulteter. Elitecentrene tager afsæt i det enkelte fakultets styrkeposition og strategi inden for klimarelateret forskning. Elitecentrene bliver i høj grad definerende for SDU Climate Cluster og vil være naturlige omdrejningspunkter for en række af de aktiviteter, der skal udfolde sig i SDU Climate Cluster.

Hvert elitecenter tildeles en bevilling på op til 10 mio. kr., der løber over fire år. Et elitecenter ledes af en Principal Investigator (PI) og med tværvidenskabelig involvering gennem en eller flere co-Principal Investigators fra andre SDU-fakulteter. Hvert elitecenter skal række ud til et eller flere af de øvrige fakulteter på SDU, hvilket bevillingsmæssigt afspejler sig ved, at 1/3 af elitecenterbevillingen aktiveres på samarbejdsfakultetet/ fakulteterne.

Ansøgningsprocessen frem mod etablering af et elitecenter på et af SDU’s fakulter er opdelt i to faser, hvor den konkrete tidsplan herfor aftales mellem det enkelte fakultet og SDU Climate Cluster.

Første ansøgningsfase: Der udarbejdes to fase 1-ansøgninger pr. fakultet. Ansøgningerne evalueres af et eksternt reviewpanel

  • Det enkelte fakultet tilrettelægger en transparent proces for udarbejdelsen af to konkurrerende fase 1-ansøgninger. Fase 1-ansøgninger skal have et omfang på max 4 sider ekskl. bilag og budgetplan.
  • Et eksternt reviewpanel, bestående af tre-fire internationalt anerkendte forskere, evaluerer fakultetets to fase 1-ansøgninger ud fra parametrene: 1) Excellence, 2) Impact, 3) Implementation og 4) Budget plan. Den bedst evaluerede fase 1-ansøgning går videre til anden ansøgningsfase.

Anden ansøgningsfase: Udarbejdelse af én fase 2-ansøgning pr. fakultet

  • Principal Investigator og co-Principal Investigator udarbejder den endelige fase 2-ansøgning. Ansøgningen skal have et omfang på max 7 sider ekskl. bilag og endeligt budget.
  • Det eksterne reviewpanel evaluerer fase 2-ansøgningen.
  • Herefter aftaler Principal Investigator og SDU Climate Cluster-leder formalia ift. opstart, løbende aktiviteter , opfølgning og evaluering af elitecentret.

Ansøgningsformalia

Nedenfor er link til ansøgningsskabelon for hhv. fase 1- og fase 2-ansøgninger. Ansøgningerne skal overholde omfang og være skrevet på engelsk. Ansøgningerne fremsendes til SDU Climate Cluster sekretariatet i pdf-format på mail: scc@sdu.dk . Ud over nedenstående krav til indhold er der ingen design- eller layoutmæssige krav til ansøgningerne.

Link til ansøgningsskabelon for fase 1-ansøgninger 

Link til ansøgningsskabelon for fase 2-ansøgninger 

Sidst opdateret: 06.05.2022