Skip to main content
SDU Climate Cluster

SDU Climate Cluster's mission er, gennem tværfaglig forskning, at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050. Det vil sige et samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages.

I den samfundsomstilling har forskningen en vigtig rolle. Det er nemlig gennem tværfaglig forskning, at vi udvikler og afprøver nye metoder, teknologier og måder at tænke på, som vi kan bruge til at ruste samfundet mod klimaforandringer og skubbe det i en mere bæredygtig retning. Her tager SDU Climate Cluster udgangspunkt i temaer såsom adfærd, forbrug, beslutningskraft, innovation, design, sundhed og naturens balance.

Ambitionen med SDU Climate Cluster er at skabe optimale forhold for banebrydende, excellent og tværvidenskabelig forskning, uddannelse og formidling inden for klimaområdet. Til dette formål udmønter SDU Climate Cluster til i alt fem tværvidenskabelige virkemidler frem mod 2030.

Økonomiske virkemidler

Sidst opdateret: 10.08.2023