Skip to main content

Om SDU Climate Cluster

Ambitionen med SCC er at blive:

  • Det nationale fyrtårn og samlingssted for missionsdrevet, tværvidenskabelig klimaforskning og klimarelateret forskning.
  • En foretrukken samarbejdspartner for verdens førende forskningsmiljøer inden for missionsdrevet tværvidenskabelig klimaforskning. 
  • Det oplagte valg for morgendagens klimatalenter – både studerende og unge forskere – der ønsker at tilegne sig dybere indsigt samt skabe eksternt netværk til brug for en bæredygtig samfundsudvikling. 

SDU har afsat 96 mio. kr. til fem virkemidler, der frem mod 2030 skal stimulere den tværvidenskabelige klimaforskning på SDU og i samarbejde med samfundet. De fem virkemidler er:

  • Tværvidenskabelige forskningselitecentre
  • Et postdoc program
  • Et ph.d.-program
  • Fast track initiativer
  • Gæsteforskerprogram

Der vil løbende være deadlines ifm. de forskellige virkemidler. Yderligere information om deadlines, kriterier, ansøgningsproces etc. om de fem virkemidler tilføjes løbende her på hjemmesiden. Se nærmere under menupunktet om Økonomiske virkemidler

 

Sidst opdateret: 08.04.2022