Skip to main content

Nye resultater fra alfa1-lever-studiet i internationalt tidsskrift

12.03.2021

FLASH’s partnere fra Tyskland har opgjort data fra 482.230 Englændere (The UK Biobank) for at undersøge i hvor høj grad AATD-patienter har forhøjet levertal og leversygdom, sammenlignet med ikke-AATD-patienter. Disse resultater er sammenholdt med observerede tendenser fra alfa1-lever-studiet. Data fra The UK Biobank viste at AATD-patienter oftere havde forhøjet levertal (blodprøver) og 3-20 gange øget risiko for arvæv i leveren (eller skrumpelever). Blandt deltagerne i alfa1-lever-studiet fandt man at AATD-patienter oftere havde forhøjet leverstivhedsscanning sammenlignet med ikke-AATD-patienter ligeledes. Det er således vigtigt at anskue AATD som en betydelig risikofaktor for leversygdom. 

Læs mere om FLASH' Alfa1 studie.

Link til artiklen