Skip to main content

Fra professionsbachelor til Kandidat

1-dagsworkshop for kandidatstuderende med professionsbachelorbaggrund - Pilotprojekt på designstudierne i Kolding i august 2019

Udfordring:
Studerende med professionsbachelorbaggrund oplever vanskeligheder i overgangen til kandidatstudie, både ift. faglig og social integration. Det er især svært for denne gruppe at vide, hvilke forventninger der er til dem som universitetsstuderende. Derudover er manglende kendskab til akademisk praksis et problem for dem. 

Beskrivelse af indsats:
I forbindelse med studiestarten 2019 afholder Studie- og trivselsvejledningen en 1-dagsworkshop for kandidatstuderende med professionsbachelorbaggrund på designstudierne i Kolding.

Formål:
Øget viden om akademisk praksis og dermed faglig integration. 
Øget kendskab til hjælpeforanstaltninger på SDU. 
Mindsket mistrivsel og frafald blandt studerende med professionsbachelorbaggrund. 

Status og opfølgning: 
Pilotprojekt på designstudierne i Kolding i august 2019. 

Hvis dette er en succes, kan projektet skaleres til andre uddannelser og andre campi. 

Ansvarlig:
Studie- og trivselsvejledningen
Tlf.: 65501801 Mail: vejledning@sdu.dk

Kontaktpersoner: Mette Kvist og Mikkel Storm Sørensen
 
Supplerende bemærkninger:

-

Status august 2020:
Heldagsworkshop for nye kandidatstuderende på kandidaten i designledelse på campus Kolding blev afholdt i ultimo august 2019. Fremmødet var lidt mindre end ønsket.

Ved studiestarten 2020 vurderer studielederen, at workshoppen ikke længere er relevant, fordi de har ændret i optagelseskriterierne, hvorfor der er optaget langt færre studerende med en professionsbachelor.

Ved studiestarten 2020 laver Studie- og Trivselsvejledningen et webinar, hvor relevante temaer for målgruppen adresseres. Dette webinar er relevant for alle nye kandidatstuderende med professionsbachelorbaggrund. Studie- og Trivselsvejledningen vil derfor tilstræbe, at information om dette webinar når ud til så mange nye kandidatstuderende som muligt.