Skip to main content

Blackboard (e-læring)

Nyt e-læringssystem

Udfordring:
De studerende ønsker et mere brugervenligt og enkelt e-læringssystem.
 
Beskrivelse af indsats:
Der er igangsat udbud om nyt e-læringssystem på baggrund af disse og andre tilbagemeldinger.
 
Formål:
Øget brugertilfredshed. Brugertilfredsheden måles efter indførsel af nyt system.
 
Status og opfølgning: 
SDU har annonceret udbuddet for leverandører. Implementering fra E20.
 
Ansvarlig:
Styregruppeformand Henning Andersen (ha@tek.sdu.dk)
 
Supplerende bemærkninger:
Der er studerende repræsenteret i styregruppen, i arbejdsgrupper og i referencegrupper.

 

Status august 2020:
SDU har den 5. maj 2020 skrevet kontrakt med Itslearning om levering af nyt e-læringssystem.
Det nye e-læringssystem skal i efteråret 2020 køre i pilotdrift på udvalgte uddannelser og kurser, og går i fuld drift fra januar 2021.
Itslearning afløser dermed Blackboard. Blackboard vil fortsat kunne tilgås frem til august 2021.