Skip to main content

2013

Accelerometer data reduction in adolescents: effects on sample retention and bias

Toftager M, Kristensen PL, Oliver M, Duncan S, Christiansen LB, Boyle E, Brønd JC, Troelsen J
Int J Behav Nutr Phys Act, 2013;10:140. doi: 10.1186/1479-5868-10-140.

Læs abstract

 

Accelerometermåling af fysisk aktivitet. I Friis Thing L, Ottesen LS, red., Metoder i idrætsforskning. 1 udgave

Nielsen G, Schipperijn J
København: Munksgaard, s. 256-273, 2013

 

Advancing science and policy through a coordinated international study of physical activity and built environments: IPEN adult methods

Kerr J, Sallis JF, Owen N, De Bourdeaudhuij I, Cerin E, Sugiyama T, Reis R, Sarmiento O, Frömel K, Mitás J, Troelsen J, Christiansen LB, Macfarlana D, Salvo D, Schofield G, Badland H, Guillen-Grima F, Aguinaga-Ontoso I, Davey R, Bauman A, Saelens B, Riddoch C, Ainsworth B, Pratt M, Schmidt T, Frank L, Adams M, Conway T, Cain K, Van Dyck D, Bracy N
Journal of Physical Activity and Health, 2013;10(4):581-601.

 

Association between sweet drink intake and adiposity in Danish children participating in a long-term intervention study

Jensen BW, Nielsen BM, Husby I, Bugge A, El-Naaman B, Andersen LB, Trolle E, Heitmann BL
International Journal of Pediatric Obesity, 2013;8(4):259-70. doi: 10.1111/j.2047-6310.2013.00170.x.

Læs abstract

 

Associations between neighbourhood walkability and cycling in Denmark

Madsen M, Schipperijn J, Troelsen J, Breum L, Duncan S, Sick Nielsen T
Cycling Research International, 2013;3:154-170.

 

Associations between physical activity and characteristics of urban green space

Schipperijn J, Bentsen P, Troelsen J, Toftager M, Stigsdotter AUK
Urban Forestry & Urban Greening, 2013;12(1):109-116. doi: 10.1016/j.ufug.2012.12.002.

Læs mere

 

Barnløse og socialt udsattes perspektiver på forældreskab, familie og fællesskab

Familie og slægtskab. Antropologiske perspektiver. red/ hanne overgaard Morgensen; karen Fog Olwig. 1. udg.
Tjørnhøj-Thomsen T, Pedersen PV
Frederiksberg, Samfundslitteratur s. 37-54, 2013

 

Bevægelser fra barn mod teenager i folkeskolens rum og regler - et antroplogisk perspektiv

Tics, træning og tango - bevæggrunde for bevægelse. Susanne Ravn og Jørn Hansen (red)
Ladekjær (tidl. Olesen) E
2013
Syddansk Universitetsforlag, 2013

 

Biografisk Brud. I: Kræft - senfølger og rehabilitering

Hansen HP, Tjørnhøj-Thomsen T
2013:466-481
Hans Reitzels Forlag, 2013

 

Building in Prevention: Nudging Towards Physical Activity and Public Health

I Stock, C., & Ellaway, A. (red.), Neighbourhood Structure and Health Promotion. Kapitel 13
Troelsen J
New York: Springer Science+Business Media B.V., s. 249-266. 2013

 

Effect of a school environment intervention on adolescent adiposity and physical fitness

Christensen AI, Toftager M, Boyle E, Kristensen PL, Troelsen J
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2013;23(6):e381-9. doi: 10.1111/sms.12088.

Læs abstract

 

EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet: Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet.

Pawlowski CS, Christiansen LB, Schipperijn J, Troelsen J
Odense: Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik (Movements, Vol. 2013:3), 2013

 

Evaluering af BørneVægtsCentret: Københavns Kommunes indsats til svært overvægtige børn

Bæk-Sørensen AS, Pedersen CH
Københavns Kommune, 2013

Læs rapporten
Læs mere om projektet

 

GIS: A Spatial Turn in the Health Science?. I Stock C., & Ellaway A (red.), Neighbourhood Structure and Health Promotion. Kapitel 8

Schipperijn J, Ejstrud B, Troelsen J
New York: Springer Science+Business Media B.V, s. 127-152. 2013

 

Group-based antenatal birth and parent preparation for improving birth outcomes and parenting resources: study protocol for a randomized trial.

Koushede V, Brixval CS, Axel E, Lindschou J, Winkel P, Mainburg RD, Due P, NEWBORN trial group
Sexual and reproductive healthcare, 2013;4(3):121-6. doi: 10.1016/j.srhc.2013.08.003.

Læs abstract

 

Healing environments in cancer treatment and care. Relations of space and practice in hematological cancer treatment

Høybye MT
Acta Oncologica, 2013;52(2):440-6. doi: 10.3109/0284186X.2012.741323.

Læs abstract

 

Kan kommunerne forebygge medicinering for psykiske problemer? København:

Linde P, red., Symposium i Anvendt Statistik.
Lauridsen JT, Hansen MB, Bech M, Kronborg C
Danmarks Statistik. 2013. s. 233-238. 2013

 

Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013

Holmberg T, Christensen AI, Zinckernagel L, Pacenta R
Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, i samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis og Sundhedsstyrelsen, 2013

Læs rapport

 

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Skov-Ettrup LS, Hansen ABG, Tolstrup JS, Becker U
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013

Læs rapport

 

Partnervold mod mænd i Danmark

Plauborg R, Helweg-Larsen K
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2013

Læs rapport

 

Rammer for fællesskab på tekniske skoler vigtigt

Ingholt L, Sørensen BB, Frank VA
Popnad, 2013 jan, 2013;1

Læs mere om projektet
Læs mere

 

Selvvurderet helbred stiger med stigende fysisk aktivitet og kondition

Fysik og alment helbred
Eriksen L, Tolstrup JS, Grønbæk M, Augustsen I

Læs mere

 

Sikker viden fordrer tid. Dialog om forebyggelse, Region Syddanmark

Troelsen J
2013;9
Dialog om forebyggelse, Region Syddanmark

 

Space – rum til fysisk aktivitet. Organisatorisk evaluering og brugerperspektiv på en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge

Delrapport, januar 2013
Troelsen J, Brøcker A, Ballegaard SA, Grøn L, Ladekjær (tidl. Olesen) E, Ladegaard L, Linke B
Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet, 2013

Læs mere om projektet
Læs rapport

 

Stalking i Danmark: En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov

Johansen KBH, Tjørnhøj-Thomsen T, Helweg-Larsen K
København: Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed, 2013

Læs rapport

 

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden: Data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn.

Jørgensen SE, Rayce SLB, Brixval CS, Denbæk AM, Svendsen M, Holstein BE
Hillerød: Region Hovedstaden, 2013

Læs rapport

 

Supportive Environments for Physical Activity, Community Action and Policy in Eight EU Member States: Comparative Analysis and Specificities of Context

Ruetten A, Frahsa A, Engbers L, Gusi N, Mota J, Pacenta R, Troelsen J, Vasickova J, Vuillemin A
Journal of Physical Activity and Health, 2014;11(5):873-83. doi: 10.1123/jpah.2012-0225.

 

The spirit of the intervention: reflections on social effectiveness in public health intervention research

Rod MH, Ingholt L, Sørensen BB, Tjørnhøj-Thomsen T
Critical Public Health, 2014;24(3). doi:10.1080/09581596.2013.841313. 

Læs artiklen

 

2013, uge 23, Stillesiddende arbejde og fritid

Personer med kontorarbejde sidder ned næsten hele dagen
Danquah IH, Petersen CB, Tolstrup JS
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 25, Midaldrende, rygning og hjertesygdom

Blodprop i hjertet blandt rygere i 40erne og 50erne skyldes overvejende rygning
Tolstrup JS
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 3, Hash på tekniske skoler

Elever på tekniske skoler vil gerne i dialog om hash
Sørensen BB, Ingholt L
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 36, Unge påvirkes af alkoholvanerne i deres omgivelser

Alkohol i omgivelserne
Bentsen P, Grønbæk M, Augustsen I
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 38, Elever undgår toiletter

Børn undgår toiletbesøg på grund af ulækre skoletoiletter
Bonnesen CT
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 4, Mobning blandt skolebørn

Mindre social ulighed i mobning blandt skolebørn
Due P, Holstein BE
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 41, Mental sundhed

Social ulighed i social kompetence blandt skolebørn
Nielsen L, Meilstrup C, Koushede V, Grønbæk M, Augustsen I
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 43, Indsats på erhvervsskoler

Trivsel, fællesskab og faglighed skal reducere frafaldet på tekniske skoler
Ingholt L, Rod MH, Grønbæk M, Augustsen I
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 48, Alkoholkultur smitter af på unges drikkevaner

Alkoholkultur
Bentsen P, Grønbæk M, Augustsen I
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 49, Kommunerne har taget godt imod forebyggelsespakkerne

Forebyggelsespakker
Friis-Holmberg T, Christensen AI, Zinckernagel L, Petersen LS, Rod MH, Grønbæk M, Augustsen I
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 5, Lus blandt skolebørn

Hovedlus har i mange år været en plage på skoler
Johansen A, Bonnesen CT
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 8, Kommunal overvægtindsats

Københavns Kommunes tilbud til svært overvægtige børn har givet resultater
Pedersen CH, Bæk-Sørensen AS
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen

Svendsen M, Brixval CS, Holstein BE
Styregruppen for Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, 2013  

Læs rapport

 

Who, How, and What?: Quality of Life and Psychosocial Cancer Research

I Warren N, Manderson L, red., Reframing Disability and Quality of Life: A Global Perspective.
Hansen HP, Tjørnhøj-Thomsen T
Springer Publishing Company. 2013. s. 79-93. (Social Indicators Research). 2013

Læs bogkapitel

 

Årsberetning - om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011/12: Databasen Børns Sundhed.

Jørgensen SE, Svendsen M, Holstein BE
København: Styregruppen for Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, 2013

Læs rapport

 

”After all--it doesn't kill you to quit smoking”: an explorative analysis of the blog in a smoking cessation intervention.

Brandt CL, Dalum P, Skov-Ettrup  LS, Tolstrup JS
Scandinavian Journal of Public Health, 2013;41(7):655-61. doi: 10.1177/1403494813489602.

Læs abstract
Læs artikel

Sidst opdateret: 18.06.2018