Skip to main content
Uge 25, 2013

Blodprop i hjertet blandt rygere i 40erne og 50erne skyldes overvejende rygning

Midaldrende, rygning og hjertesygdom

Risikoen for at få en blodprop i hjertet, koronar hjertesygdom, er generelt lav blandt kvinder og mænd i 40- og 50-års-alderen. Men en stor undersøgelse, der netop er publiceret i American Journal of Public Health, konkluderer at 88 % af hjertesygdomstilfælde blandt 40-49-årige kvinder, der ryger, skyldtes deres rygning. Eller sagt på en anden måde, 88 % af de kvinder i undersøgelsen, som både røg og fik hjertesygdom, kunne sandsynligvis have undgået sygdommen, hvis de ikke havde røget. For mænd var andelen 79 % i samme aldersgruppe. Undersøgelsen, som Statens Institut for Folkesundhed står bag sammen med bl.a. Harvard Universitetet, tilbageviser myten om, at sygdom som konsekvens af rygning først viser sig sent i livet.

I undersøgelsen indgik 192.067 kvinder og 74.720 mænd. For kvindelige rygere mellem 40 og 49 år var risikoen for at få hjertesygdom 8,5 gange større end for kvinder i samme aldersgruppe, der aldrig havde røget. Derudover skyldtes 88% som sagt af hjertesygdomstilfælde, der opstod blandt disse kvinder, rygning.

For de 40-49-årige mænd i undersøgelsen der røg, var risikoen for at få hjertesygdom 4,7 gange større end for mænd i samme aldersgruppe, der aldrig havde røget. Blandt disse mænd kunne 79 % af hjertesygdomstilfældene som nævnt tilskrives rygning. Således kunne 79 % af 40-49 årige mænd, som røg og fik hjertesygdom, have undgået sygdommen, såfremt de ikke havde røget. Procenter for alle aldersgrupper er afbildet i figuren.

Hovedresultatet er, at blandt rygere der får hjertesygdom, skyldes en meget stor andel af tilfældene rygning.

Andel af hjertesygdomstilfælde blandt kvinder og mænd, der ryger, som kan tilskrives rygning (i %)

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 19.06.2013