Skip to main content
Uge 36, 2013

Unge påvirkes af alkoholvanerne i deres omgivelser

Alkohol i omgivelserne

De fleste studier af unges alkoholforbrug søger efter årsager hos de unge selv, men det er også vigtigt at få mere viden om betydningen af faktorer i omgivelserne. Et nyt studie sætter tal på betydningen af familiens alkoholforbrug, og hvilken kommune de unge bor i. Studiets resultater er for nylig publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Adolescent Health.

Studiet viser f.eks., at 13-15-årige unge med forældre der drikker dagligt, har 2,5 gange større risiko (odds ratio) for at have været fulde sammenlignet med unge, hvor forældrene drikker sjældnere end dagligt.

Risiko (odds ratio) for at have været fuld afhængigt af forældrenes alkoholvaner

Desuden ser der ud til at være en sammenhæng mellem den kommune en 13-15-årig bor i og dennes erfaring med at drikke sig fuld. I nogle kommuner er der mange voksne, som overskrider højrisiko genstandsgrænserne og i andre få. I de kommuner hvor voksenbefolkningen har et højt alkoholforbrug har de unge mere end dobbelt så høj risiko for at have været fulde som unge i kommuner, hvor få voksne overskrider genstandsgrænsen, selv når der tages højde for forældrenes alkoholforbrug.

Risiko (odds ratio) for at have været fuld afhængigt af andel voksne der overskrider genstandsgrænsen i den unges kommune

Undersøgelsen bygger på data fra de to nationale repræsentative undersøgelser; Skolebørnsundersøgelsen 2010 og Den Nationale Sundhedsprofil 2010.

Redaktionen afsluttet: 04.09.2013