Forskningstemaer

Børn

Her undersøges implementering og effekt af blandt andet skolebaserede indsatser rettet mod børns kost, rygning, fysisk aktivitet, hygiejne og trivsel.

Voksne

Her undersøges blandt andet implementering og effekt af indsatser på jobcentre, arbejdspladser og i almen praksis samt digitale interventioner rettet mod rygning, alkohol og stillesiddende adfærd.

Unge

Vi undersøger blandt andet implementering og effekt af indsatser på gymnasier og erhvervsskoler rettet mod unges kost, fysisk aktivitet, alkohol, rygning, trivsel og frafald.

Policyprojekter

Her undersøges, hvorfor nogle kommunale og nationale policies og indsatser opnår politisk og organisatorisk opbakning, mens andre ikke gør. Vi undersøger også implementering og effekt af indsatser på jobcentre, arbejdspladser og i almen praksis.