Skip to main content

Nyhedsbreve

SEPTEMBER 2019

Indhold:

 • Kandidat i interventioner
 • Interventionsprojektet en go’ Bgym’
 • Minirapporten Forsking til praksis

Hent nyhedsbrevet som en pdf

MARTS 2019

Indhold:

 • Interventionsprojektet Overkanten.dk
 • Henriette Bondo Andersens ph.d.-afhandling om Drøn på Skolegården
 • Evaluering af centrets impact

Hent nyhedsbrev som pdf

NOVEMBER 2018

Indhold:

 • Erhvervsskoleelever tester Young & Active
 • Hvad sker der, når praktiserende læger og patienter mødes og taler om forebyggelse?
 • Gymnasier uden druk

Hent nyhedsbrevet som pdf

APRIL 2018

Indhold:

 • I dette temanummer sætter Nyt fra Centret fokus på, hvorfor flere og flere unge ryger.

Hent nyhedsbrev spm pdf

 

MAJ 2017

Indhold:
 • Fem nye projekter i Centret
 • Hvad kan få de unge til at lade være med at ryge hash?
 • Nye ph.d.-afhandlinger i Centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

DECEMBER 2016 

Indhold:
 • Er "sundhed på tværs" løsningen?
 • Hvad kom der ud af en intervention på erhvervsskoler?
 • Konference om børn og bevægelse i skolegården

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

OKTOBER 2016

Indhold:
 • Rygeregler og aftaler med forældre holder skoleelever røgfri
 • Ph.d.-forsvar om fødselsforberedelse i mindre hold
 • Mini, der skal få folk til at sidde mindre ned

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

MAJ 2016

Indhold:
 • Mobilen hæmmer børns mobilitet
 • Vores forskning skal være relevant
 • Hyldest til Finn Diderischsen

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

DECEMBER 2015

Indhold:
 • Gymnasieelver skal op af stolen
 • Dialog kan styrke implementering af interventioner
 • Ny kvinde bag roret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

OKTOBER 2015

Indhold:
 • Undervisning kan ændre unges kostvaner
 • Sundhed på tværs af Atlanterhavet
 • Forskere til folkesundhedsdage
 • Nyt ph.d.-forsvar i centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

JUNI 2015

Indhold:
 • Amning er et fuldtidsjob
 • Forskning giver skoleelever et boost
 • Boost giver gode oplevelser med sund mad
 • Vagtskifte i centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

DECEMBER 2014

Indhold:
 • Kun få lærere føler sig klar til at undervise i førstehjælp
 • Forskere på internat
 • Kliniske retningslinier kræver timing og information
 • Formidlingspris til centerforsker

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

SEPTEMBER 2014

Indhold:
 • Hvad koster en øl i baren? Hvad betyder gymnasiernes alkoholpolitik for elevernes drikkevaner?
 • Fokus på forebyggelsespakkerne - gå-hjem-møde om social ulighed i sundhed
 • Folkesundhedsdage i september - flere fra centret holder oplæg ved konferencen i Nyborg

Hent nyhedsbrevet som pdf
 
 

MARTS 2014

Indhold:
 • Vi er blevet klogere. Interview med forskningsleder Morten Hulvej Rod
 • Den sunde skole - stor interesse for seminar om skolebaserede indsatser
 • Partnerskaber er vejen frem i alkoholforebyggelse. Centret afholdt alkoholkonference i februar.
 • Gå-hjem-møde om forebyggelse af social ulighed i sundhed, d. 10. juni.

Hent nyhedsbrevet som pdf
 

DECEMBER 2013

Indhold:
 • Nye projekter søsættes i 2014, især om 16-20 årige
 • Tjek ind - proaktiv indsats i almen praksis
 • Fysiske rammer gør det ikke alene - resultater fra Space-projektet
 • International interesse for Centrets projekter
 • Førstehjælp i folkeskolen

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

JUNI 2013

Indhold:
 • Centret følger arbejdet med forebyggelsespakkerne 
 • Dialog og samarbejde som grundlag for den gode intervention på tekniske skoler 
 • Sundhed på tværs under luppen

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

APRIL 2013

Indhold:
 • Fødselsforberedelse skal styrke parforholdet 
 • Publikationer fra Centret på nettet 
 • Ledige med alkoholproblemer 
 • X-IT - Evaluering af en skolebaseret indsats mod rygning
 • Kommuner søges til forskningsprojekt 
 • Ny chefkonsulent i Centret 
 • Hvilke rygestopmetoder virker bedst? 
 • Evaluering af BørneVægtsCentret i Københavns Kommune

Hent nyhedsbrevet som pdf 

 

DECEMBER 2012 

Indhold
 • Interventionsforskning er værd at vente på
 • Interview med professor Tine Tjørnhøj-Thomsen om Implementeringsforskning
 • Drøn på skolegården - invitation til kommuner og at blive del af nyt interventionsprojekt
 • Hygiejneforbedring på skoletoiletter
 • Drøn på skolegården - invitation til kommuner og at blive del af nyt interventionsprojekt
 • Fire nye publikationer fra Centret

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

SEPTEMBER 2012

Indhold:
 • Evaluering af Centret
 • Centerchefen stopper 
 • Sundhedsfremme i danske kommuner - et sprængstof mellem politik og praksis
 • Forskerpriser
 • Pilotafprøvning af fødsels- og forældreforberedelse 
 • Virker frugt- og grøntindsats i 7. klasse?
 • 9. klasses unge holdes til ilden - uden røg 
 • Sundhedsborgmesteren i København roste børnene i Haraldsgadekvarteret for deres indsats 

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

MAJ 2012

Indhold:
 • Tilgængeligheds betydning for børns frugt- og grøntindtag
 • Drenge er mere fysisk aktive end piger
 • Skoleelevers fysiske aktivitet bliver testet
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt 6000 elever på tekniske skoler
 • Forsøg med bedre håndhygiejne på skoler
 • Effektmåling af hjælp til rygestop 

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

DECEMBER 2011

Indhold:
 • Centret skiftede officielt navn og logo den 18. november i år, og samtidig blev Centret udvidet med seks nye projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

SEPTEMBER 2011

Indhold:
 • Der er fuld tryk på Centrets projekter, og i nyhedsbrevet kan du læse seneste nyt fra en række af vores forskningsprojekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

JUNI 2011

Indhold:
 • Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre – ny rapport
 • Projekt Hi Five - trivsel og hygiejne i folkeskolen søger stadig kommuner
 • Litteraturstudie af frafald fra patientrettede forebyggelsestilbud
 • Projekt Beskæftigelse og Alkohol (tidl. Ledige med alkoholproblemer) har ændret design 
 • Tidligere kendt som Projekt Forebyggelse på Tekniske skoler

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

FEBRUAR 2011

Indhold:
 • Projekt trivsel og hygiejne i folkeskolen søger kommuner
 • Ny national kortlægning af patientrettede forebyggelsestilbud
 • Nyt fra Space-projektet - playspots
 • Referat af forsker – praktikerseminar 25. – 26. november 2011

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

DECEMBER 2010

Indhold:
 • Centerets seminar om at skabe evidens i samarbejde mellem forskning og praksis gik godt
 • Mere frugt og grønt til teenagere! – Projekt Boost er i gang
 • Kortlægning inden for patientrettet forebyggelse
 • Centerchef Tine Curtis stopper i Centeret og SIF

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

MARTS 2010

Indhold:
 • Begejstring på pilotskole for forskningsprojektet ”Når Byen Bevæger Børn”
 • Hvor henter jeg information om ny viden og erfaringer fra centrets projekter?
 • Hjemmesiden kan nu læses på både dansk og engelsk
 • Fremdrift og muligheder for deltagelse i øvrige projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

FEBRUAR 2010

Indhold:
 • Forsknings Projekt Frugt og Grønt er blevet til BOOST
 • Fremdrift og muligheder for deltagelse i øvrige projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

DECEMBER 2009

Indhold:
 • Projektet "SPACE - rum til fysisk aktivitet" - nu for alvor i gang!
 • Konference om "Børn, fysisk aktivitet og sundhed"
 • ”Når Byen Bevæger Børn”
 • Fremdrift og muligheder for deltagelse i øvrige projekter

Hent nyhedsbrevet som pdf

 

SEPTEMBER 2009

Indhold:
 • Invitation til kommuner om samarbejde
 • Kursus i projekt Motiverende samtale
 • Besøg på skoler i projekt SPACE

Hent nyhedsbrevet som pdf

Sidst opdateret: 19.10.2023