Skip to main content
Uge 3, 2013

Elever på tekniske skoler vil gerne i dialog om hash

Hash på tekniske skoler

Elever på fire tekniske skoler forskellige steder i landet, peger på, at brug af hash kan betyde, at man mister sine venner, at det går ud over indlæringen og det øger risikoen for uheld ved brug af forskellige former for redskaber og maskiner.

Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed har i forbindelse med udvikling og implementering af en forebyggelsesindsats på tekniske skoler, foretaget 31 kvalitative interviews med elever og foretaget 40 dages observationer. Eleverne har fortalt om egne oplevelser og erfaringer med rusmiddelbrug i forhold til som led i deltagelse i skolelivet.

De interviewede elever skelner ikke mellem legale og illegale rusmidler, men mellem acceptabelt og uacceptabelt brug af rusmidler. Acceptabelt brug er ikke nødvendigvis forbundet med, hvor meget eller hvor ofte rusmidler bruges, men snarere i hvilke sammenhænge de bruges, og hvordan rusmiddelbruget påvirker elevernes skoleforløb.

Hvis en elev udvikler et problematisk forbrug af hash og ender som en, der ikke kan klare de daglige forpligtelser, kan der ud over risikoen ved at være på vej ud i et problematisk brug,også være risiko for at vedkommende bliver ekskluderet fra vennegruppen, som synes, at et problematisk brug af hash er taberagtigt.

En af de interviewede unge siger: "Altså hvis du ryger hash en gang imellem for lige at få det sjovt eller få en god griner, så kan jeg ikke se, at det er taberagtigt at gøre det. Men folk, der ender i et kæmpe misbrug og ikke kun bruger det til sjov og ballade en gang imellem, synes jeg, er nogen fjolser. Dem har jeg ikke rigtig noget tilovers for. Jeg gider ikke det der."

I interviewene pointerer eleverne risikoen ved at være påvirkede i undervisningstiden. At komme påvirket i skole er uacceptabelt, for det kan være farligt at arbejde med den tekniske skoles redskaber og maskiner. En interviewet pige forklarer, at det jo heller ikke er betryggende at lægge sig på briksen hos en rusmiddelmiddelpåvirket tatovør: " … det er ikke særlig betryggende at tænke på, at der sidder en, der skal stikke en nål i en, som er pilskæv…"

Ud over risikoen ved at være påvirket af rusmidler ved brug af maskiner og redskaber giver de interviewede unge også udtryk for, at et forbrug af rusmidler for nogle unge stiller sig i vejen for aktiv deltagelse i undervisningen og dermed læring: "Nogle kan klare det, andre kan ikke, altså ryge hash hver dag."

Ifølge Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsens MULD-rapport nr. 7 er brug af hash ikke større blandt unge på tekniske skoler end blandt unge på andre uddannelser bl.a. gymnasier. De unges rusmiddelbrug er ikke kun et anliggende omkring problematisk rusmiddelbrug; det er i høj grad et sikkerhedsanliggende og et læringsanliggende. Uddannelsesinstitutioner har derfor en særlig forebyggelsesudfordring. Denne forebyggelse må anskues som et praktisk konkret anliggende, hvor hverdagslivets problemstillinger diskuteres og håndteres. Det er i dialogen, at de unge udvikler og videreudvikler deres perspektiver og forholdemåder. De interviewede unges beskrivelser og overvejelser kan give et fingerpeg om, hvad der måtte virke i det forebyggende arbejde.

Vil du læse mere?

Find projektet her

Redaktionen afsluttet: 16.01.2013