Skip to main content
Uge 49, 2013

Forebyggelsespakker

Kommunerne har taget godt imod forebyggelsespakkerne

Nu er kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker kortlagt, og de er kommet godt i gang. De første ni forebyggelsespakker blev udgivet i 2012 og har til formål at styrke folkesundheden gennem konkrete anbefalinger, der skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser og bruge ressourcerne der, hvor der er viden om, hvad der virker. I hver af pakkerne indgår anbefalinger på to niveauer: et grundniveau (grundlæggende forebyggelsesindsatser, der på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet) og et udviklingsniveau (indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt).

Overordnet viser kortlægningen, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt. Størstedelen af kommunerne har enten helt eller delvist sammenholdt egen indsats i kommunen med anbefalingerne og har en intention om, at kommunens indsats skal leve op til dem - det gælder særligt anbefalingerne på grundniveau. Af figuren ses det desuden, at størstedelen af kommunen vurderer, at forebyggelsespakkerne i nogen grad eller i høj grad kan være med til at øge kvaliteten i den borgerrettede forebyggelsesindsats i kommunen.

Andel af kommuner, der hhv. i høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke vurderer, at forebyggelsespakkerne kan være med til at øge kvaliteten i den borgerrettede forebyggelsesindsats i kommunen. Procent

I alt 96 ud af 98 kommunerne besvarede et spørgeskema udsendt i juni 2013.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 04.12.2013