Skip to main content

Organisation

Ledelse

Center for Interventionsforskning ledes af Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed. Den faglige ledergruppe består desuden af forskningschef Anna Paldam Folker og forskningschef Anne Illemann Christensen, begge Statens Institut for Folkesundhed.

Centersekretariat

Centret er etableret med et sekretariat med Rikke Krølner som centerkoordinator. Centersekretariatet skal sikre koordinering, samarbejde og synergi på tværs af projekterne samt samle tværgående erfaringer med henblik på at videreudvikle teori og metodebaseret forskning. Centersekretariatet skal desuden sikre, at der er kontinuerlig kontakt med interessenterne, og at ny viden formidles til forskningsverdenen og sundhedsfremmeaktører i Danmark.

Rådgivende udvalg

Medlemmer i Center for Interventionsforsknings rådgivende udvalg er:

 • Forskningschef Anders Hede (TrygFonden) (Formand)
 • Kontorchef Andreas Jull Sørensen (Sundheds- og Ældreministeriet) (Næstformand)
 • Dekan Ole Skøtt (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU)
 • Forebyggelseschef Mette Lolk Hanak (Kræftens Bekæmpelse)
 • Forskningsleder Anne Tjønneland (Kræftens Bekæmpelse)
 • Projektchef Frederik Mühldorff Sigurd (TrygFonden)
 • Konstitueret enhedschef Niels Sandø (Sundhedsstyrelsen)
 • Seniorkonsulent Anne Cederlund Rytter (Danske Regioner)
 • Projektchef Christine Paludan-Müller (Nordea-fonden)
 • Konsulent Anne Hagen Nielsen (KL)

Faglige eksperter

Til centret er knyttet følgende faglige eksperter:

 • Adjungeret professor, dr.med., overlæge Ulrik Becker (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)
 • Adjungeret professor, mag.art, ph.d. Tine Curtis (Leder af Center for Forebyggelse i praksis, Center for Social og Sundhed)
 • Professor, dr.med Pernille Due (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)
 • Professor, cand. oecon, ph.d. Dorte Gyrd (Centerleder COHERE, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU)
 • Professor, m.sc., ph.d. Rod Taylor (Health Services Research, University of Exeter Medical School, University of Exeter, UK)
 • Professor, mag.scient., ph.d. Tine Tjørnhøj-Thomsen (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)
 • Lektor, cand.scient., ph.d. Jens Troelsen (Forskningsleder, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU)

 

 

Sidst opdateret: 24.02.2021