Skip to main content

Trivsel, Fællesskab og Faglighed

Der er større misbrug og frafald blandt unge på erhvervsskoler end blandt unge på øvrige ungdomsuddannelser. Alkohol, rygning og brug af stoffer spiller en væsentlig rolle for de unges udvikling af fællesskaber. Derudover har skolers måde at organisere uddannelsesforløb på betydning for, hvilke faglige og sociale fællesskaber, der udvikles blandt de unge. Dette gælder blandt andet skolernes tilrettelæggelse af introduktionsforløb, deres tilrettelæggelse af de unges muligheder for at mødes og finde sammen i større og mindre grupperinger, både i og uden for undervisningstiden, samt skolernes fysiske indretninger. Da unge mennesker ikke går i skole udelukkende for at tilegne sig faglig viden, men i høj grad også for at være sammen med og udvikle relationer og nære venskaber med kammerater, har det stor betydning for fastholdelsen af unge i uddannelsesforløb, at skolernes daglige organisering virker befordrende på denne udvikling af sociale netværk.

Formål

Projektet havde til formål at udvikle, implementere og evaluere en intervention, der øger trivsel, øger gennemførsel af grundforløb og reducerer brug af tobak blandt elever på erhvervsuddannelser.

Metode

I 2009-2010 blev udviklingsfasen gennemført ved feltarbejde med observationsforløb og interviews med elever, ledelse, faglærere og studievejledere på tekniske skoler. Denne dybdegående undersøgelse har tjent til at skabe viden om sammenhænge mellem skoleforhold, elevers udvikling af fællesskab, brug og misbrug af rusmidler (alkohol, tobak og stoffer), trivsel, isolation mv. På baggrund af erfaringerne fra udviklingsfasen har projektgruppen  i dialog med ledelse, lærere og vejledere på Roskilde Tekniske Skole, Syddansk Erhvervsskole, Tech College Aalborg og Aarhus Tech – udviklet programmet Trivsel, Fællesskab & Faglighed, der i 2011-2012 blev afprøvet som et kontrolleret studie med fire indsatsskoler og seks sammenligningsskoler.

Tilknyttede forskere

Professor Vibeke Asmussen Frank (Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet), lektor Christiane Stock (Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet), professor Christoffer Johansen (Kræftens Bekæmpelse) og professor Erik Axel (Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet) har været tilknyttet projektet.

Bevillingsgiver

TrygFonden var bevillingsgiver på projektet, som er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023