Skip to main content
Uge 23, 2013

Personer med kontorarbejde sidder ned næsten hele dagen

Stillesiddende arbejde og fritid

En undersøgelse blandt en gruppe voksne med kontorarbejde viser, at de i gennemsnit sidder ned 74 % af arbejdstiden og 56 % af fritiden på hverdage, eller i alt 11 timer om dagen.

Undersøgelsen, som er foretaget blandt 44 ansatte i fire forskellige organisationer, er et forstudie til en større undersøgelse om stillesiddende adfærd. Deltagernes stillesiddende tid blev målt med et accelerometer, der registrerede personens bevægelser. Deltagerne i studiet var både mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 42 år.

Som figuren viser, er der ikke den store forskel på, hvor lang tid henholdsvis mænd og kvinder sidder ned på hverdage. I gennemsnit sidder deltagerne knap 6 timer, mens de er på arbejde og knap 5 timer i fritiden, hvilket giver en samlet stillesiddende tid på næsten 11 timer om dagen, altså næsten halvdelen af et døgn. I weekenderne udgør den stillesiddende tid i gennemsnit 8,3 timer om dagen.

Stillesiddende tid blandt kontoransatte

Internationale undersøgelser peger på at personer, der sidder ned i over 10 timer om dagen har en øget risiko for tidlig død, hjertekarsygdom og andre livsstilssygdomme som diabetes.

De fire organisationer som deltog i forstudiet var: Kræftens Bekæmpelse, NNE Pharmaplan, Ambu og Reload! A/S.
Studiet er som nævnt et forstudie til et større interventionsstudie, der skal afprøve indsatser til at reducere stillesiddende tid på arbejdspladsen blandt kontoransatte. Studiet vil blive gennemført af Center for Interventionsforskning med start i vinteren 2013. Projektet søger flere private virksomheder til at deltage i interventionsprojektet. Kunne dette have interesse, læs mere her, eller kontakt projektleder Ida Høgstedt Danquah.

Vil du læse mere?

Find projektet her

Redaktionen afsluttet: 05.06.2013