Skip to main content

Samarbejde med praksis

Centrets projekter bliver gennemført i samarbejde med kommuner, folkeskoler og ungdomsuddannelser, beskæftigelsessektoren og andre lokale aktører. Samarbejdspartnerne er fordelt over hele landet. For at få vellykkede projekter og den bedste anvendelse i praksis  er det en forudsætning , at der er et tæt samarbejde mellem de lokale aktører og projekternes forskere.

Som projektdeltager kan man typisk forvente:

  • Grundig information om projektet, herunder forventninger til ressourcer og aktiviteter samt mulighed for dialog med projektgruppen gennem hele forløbet
  • Ny viden/kompetenceudvikling af nogle af de medarbejdere, som indgår i interventionen
  • Eventuelt nye materialer, rammer og forslag til samarbejdsformer, der kan fremme sundhed, alt efter hvilke elementer der indgår i den enkelte intervention
  • Formidling til implicerede borgere og medarbejdere om projektet, som kan være med til at sætte fokus på sundhedsfremme
  • Delresultater fra projektet i form af bearbejdede data, som kan have en betydning for jer i en lokal kontekst, for eksempel resultater af spørgeskemaundersøgelser blandt elever, borgere i kommunen m.m., afhængigt af interventionens karakter
  • Resultater fra projektet formidlet gennem eksempelvis mindre rapporter/foldere, opfølgende møder og konferencer

 

Hvis I ønsker at vide mere om at deltage i et projekt, kontakt da centerkoordinator Rikke Krølner på e-mail: rkr@si-folkesundhed.dk eller telefon 6550 7841.

Sidst opdateret: 20.07.2022