Skip to main content
Uge 43, 2013

Indsats på erhvervsskoler

Trivsel, fællesskab og faglighed skal reducere frafaldet på tekniske skoler

Erhvervsskoler kan med fordel skabe bedre muligheder for at udvikle faglige og sociale fællesskaber, både blandt eleverne indbyrdes og blandt lærere og elever. Projekt Trivsel, Fællesskab og Faglighed undersøger, hvordan dette kan gøres med relativt enkle midler. Projektet bygger på en ide om at unge, der oplever at være en del af faglige og sociale fællesskaber, har større lyst til at møde op på skolen hver dag. Dermed er der større sandsynlighed for, at de gennemfører deres faglige uddannelse.

Undersøgelsen viser, at unge der begynder på en ungdomsuddannelse på tekniske skoler, forventer at få et godt socialt liv sammen med andre unge. Projektet har derfor udviklet en indsats, der sigter mod at øge elevernes trivsel ved at omforme rammerne for deres deltagelse i skolelivet på teknisk skole. I dag har erhvervsskolerne vanskeligt ved at tilbyde de unge et stærkt holdfællesskab og ungdomsuddannelsesmiljø, blandt andet fordi de nuværende grundforløb er relativt korte.
Indsatsen består af en række konkrete anbefalinger for lærere og ledelse. Anbefalingerne fokuserer på at skabe en god start, og at det skal være en festlig begivenhed at begynde på en ny uddannelse. Eleverne skal hurtigt lære hinanden at kende, og de skal hurtigt få en fornemmelse af, hvad uddannelsen byder på. Det er centrale mål at udvikle faglig identitet og stolthed som håndværker.

Det er også væsentligt at styrke elevernes indbyrdes relationer og deres relationer til lærerne. Danske og internationale undersøgelser viser, at gode elev-lærer relationer har stor betydning for, om elever fortsætter deres uddannelsesforløb. Dette gælder også de elever, der har vanskeligt ved at honorere uddannelsens faglige krav. Indsatsen indeholder derfor en række konkrete forslag til udvikling af faglige og sociale fællesskaber mellem elever og lærere. Det foreslås f.eks., at hver undervisningsdag starter med afholdelse af et morgenmøde, hvor elever og lærer samles og taler om dagens program, og hvor den enkelte elev føler sig set af både sin lærer og sine kammerater. Indsatsprogrammet indeholder også andre forslag til udvikling af både faglighed og sociale relationer, blandt andet en anbefaling om etablering af rum og steder på skolerne, hvor eleverne i pauserne kan mødes på tværs af hold og fag og udvikle nye venskaber. Derudover foreslås månedlige fællesarrangementer, ligeledes på tværs af fag og hold - og åbne værksteder, hvor elever har mulighed for at mødes og dyrke deres interesser og udvikle deres venskaber, også efter skoletid.

Indsatsen er afprøvet på cirka 150 hold på fire skoler i løbet af et år. Seks andre skoler indgår i undersøgelsen som sammenligningsskoler. I alt indgår cirka 6.400 elever på grundforløb i undersøgelsen. Forud for afprøvningen af indsatsen ligger et omfattende eksplorativt udviklingsarbejde hvor ledere, lærere, vejledere og elever på fire tekniske skoler har været involveret.

Vil du læse mere?

Find projektet her

Redaktionen afsluttet: 23.10.2013