Skip to main content

Space – rum til fysisk aktivitet

Formål

Det overordnede formål med ”Space – rum til fysisk aktivitet” var at udvikle, dokumentere og evaluere en helhedsorienteret indsats til fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge. Projektet var et interventionsprojekt under TrygFondens Forebyggelsescenter ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og er gennemført i tæt samarbejde med Region Syddanmark og Esbjerg, Nordfyn, Sønderborg, Varde og Vejle Kommune. På Region Syddanmarks dialog-net kan du også finde materiale om Space-projektet.

Design

I de fem deltagende kommuner blev der udvalgt i alt 14 deltagende skoler. De 14 skoledistrikter blev matchet i syv par i forhold til en række sociodemografiske og fysiske kvantitative parametre blandt andet urbaniseringsgrad, arealbenyttelse og befolkningssammensætning. Derudover blev der foretaget en kvalitativ vurdering af skolens fokus på og rammer for sundhed og idræt. Ved lodtrækning blev interventions- og sammenligningsskoler fastlagt, således at der var syv interventionsskoler og syv sammenligningsskoler.

Målgruppe

Målgruppen var de 11-15-årige børn (5.-8. klassetrin). I alt deltog 1.348 elever ved baseline-målingen i 2010.

Projektperiode

Projektet er afsluttet.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af TrygFonden.

Sidst opdateret: 19.10.2023