Skip to main content

2010

31-12-2010

Centerchef Tine Curtis er stoppet i Centret og på SIF

Med udgangen af 2010 stoppede Tine Curtis sit arbejde i TrygFondens Forebyggelsescenter og på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), hvor hun var ansat i 17 år.

  

07-12-2010

Kortlægning inden for patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse – eller kommunal rehabilitering som det også kaldes – er et udviklingsområde i disse år. Men der er forholdsvis begrænset viden om, hvordan kommunerne har valgt at løse opgaven. 

 

01-11-2010

TrygFondens Forebyggelsescenter afholder seminar

25. og 26. november 2010 - TrygFondens Forebyggelsescenter afholder seminar om forsker-praksis samarbejde i relation til at skabe evidens i forebyggelsen.

 

01-10-2010

Kortlægning af kommunernes patientrettede forebyggelsestilbud (rehabilitering)

TrygFondens Forebyggelsescenter gennemfører i efteråret en national kortlægning af de kommunale patientrettede forebyggelsestilbud til personer med KOL, diabetes 2 og hjertekar-sygdom. 

 

01-09-2010

Unge, der starter på erhvervsuddannelse, søger nye fællesskaber og venskaber

Som led i udviklingen af interventionen til projekt Tekniske skoler blev der i sommeren 2009 gennemført en række interview med unge på forskellige erhvervsuddannelser på tekniske skoler.

  

20-05-2010

Billeder og artikel fra SPACE-projektet

Se billeder fra de fysiske tests i Projekt "Space - rum til fysisk aktivitet" forår 2010.

Læs artikel fra Jydske Vestkysten maj 2010 om projekt "Space - rum til fysisk aktivitet".

Sidst opdateret: 19.10.2023