Skip to main content

Overvægtige børn

  • Projektleder: Anne Sofie Bæk-Sørensen

Fra evidens til virkelighed  implementering af et velafprøvet koncept rettet mod svært overvægtige børn i Københavns Kommune.

Overvægt blandt børn er et stigende folkesundhedsproblem både på verdensplan og i Danmark. Hvert femte danske barn er overvægtigt, hvilket ikke blot kan få fysiske, men også psykiske konsekvenser for de ramte børn. Mange tager desuden problemerne med ind i voksenalderen. Således er der et stigende behov for, at indsatser, der kan reducere eller stabilisere vægten hos overvægtige børn, implementeres i praksis.

Det har imidlertid vist sig mere kompliceret end forventet at overføre veldokumenterede metoder til at forebygge og behandle overvægt blandt børn fra forskning til praksis. Netop derfor er det relevant at sætte fokus på forhold, der har betydning for implementeringen.

I 2009 etablerede Københavns kommune BørneVægtsCentret (BVC), der tilbyder behandling af svær overvægt til børn og unge i alderen 8-15 år. Udgangspunktet for indsatsen på BVC var et velafprøvet koncept udviklet i hospitalsregi i Sverige  Standardized Obesity Family Therapy.

Formål

Dette projekt undersøger med BVC som case, hvad der sker i praksis, når et velafprøvet koncept rettet mod svært overvægtige børn forsøges implementeret i en dansk kommunal virkelighed. Mere specifikt undersøger projektet, hvordan konteksten påvirker tilpasningen af konceptet, hvilke forhold der har betydning for frontmedarbejdernes implementering af indsatsen samt hvilke implikationer børn og familiers oplevelse af indsatsen har for implementeringsprocessen. Projektet, der gennemføres som et ph.d.-projekt, tager afsæt i en evaluering af BVC, som Center for Interventionsforskning gennemfører for Københavns Kommune. Evalueringen belyser muligheder og barrierer i implementeringsprocessen samt undersøger effekter af indsatsen på kort sigt.

Projektperiode

Projektet blev afsluttet i 2014.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af TrygFonden.

Sidst opdateret: 19.10.2023