Skip to main content

Akupunktur og lign. terapier

Under læsevejledning finder du en beskrivelse af hvordan informationen er opstillet.

 

Videnskabelig dokumentation

26 oversigtsartikler om akupunktur og lignende terapier med påvirkning af akupunktur-punkter (såsom akupressur, øreakupunktur og farmakopunktur/moxibustion) ifm. kræft er fundet:

 • 15 af høj kvalitet (1 - 15)
 • 4 af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (16 - 19)
 • 7 af lav kvalitet (20 - 26)
Sikker dokumentation for effekt

Der er ingen oversigtsartikler der dokumenterer sikker effekt ved akupunktur og lign. terapier.

 

Nogen, men usikker, dokumentation for effekt

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at akupressur kan have effekt ift. at:

 • mindske træthed (fatigue) (9, 16)
 • lindre kvalme og opkast som følge af kemoterapi (1, 19)

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at akupunktur kan have effekt ift. at:

 • forbedre mundtørhed (4, 10, 15)
 • mindske træthed (fatigue); 1 oversigtsartikel finder en positiv effekt (9), 2 oversigtsartikler finder at der ikke kan drages konklusion om effekt (12, 14)
 • mindske hikke (17)
 • lindre smerte; 1 oversigtsartikel finder en positiv effekt (16), 1 oversigtsartikel finder at der ikke kan drages konklusion om effekt (11)
 • mindske hedeture; 1 oversigtsartikel finder positiv effekt på hedeture og andre menopause-relaterede symptomer hos kvinder med brystkræft (3), 3 oversigtsartikler finder at der ikke kan drages konklusion om effekt (5, 6, 7)

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at pharmakopunktur/moxibustion kan have effekt ift. at:

 • mindske cancer-relateret smerte (2)
 • lindre kvalme og opkast som følge af kemoterapi (2)
 • mindske hikke (2)
 • nedsætte feber (2)
 • forbedre livskvalitet (2)
 • forbedre tarmslyng og andre mave- og tarmsymptomer (2)
 • mindske træthed (8)
 • reducere nedgang i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni) forårsaget af kemoterapi (18)

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at øreakupunktur kan have effekt ift. at:

 • lindre kvalme og opkast som følge af kemoterapi (13)
Bivirkninger/negativ effekt

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt ved akupunktur, men mindre bivirkninger inkluderer:

 • mindre blå mærker, blødning eller blodansamling ved injektionssted (1, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16)
 • milde smerter (4, 10)
 • svimmelhed (16)
 • træthed (4, 7, 10)
 • uro/ubehag (7, 12)

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt ved øreakupunktur, men mindre bivirkninger inkluderer:

 • forbigående ændring i blodårernes diameter (vasomotoriske ændringer) (7)
 • hudirritation; kløe (13)

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt ved electro-akupunktur, men mindre bivirkninger inkluderer:

 • hudirritation; prikken/snurren og fornemmelse af at få stød (1)
 • kuldegysninger (1)
 • hovedpine (1)
 • smerte (1)

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt ved magnetisk påvirkning af akupunkturpunkter, men mindre bivirkninger inkluderer:

 • hudirritation; kløe og rødme (1)

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt ved pharmakopunktur/moxibustion, men mindre bivirkninger inkluderer:

 • mild forbrænding ved ukorrekt håndtering (16)

Mere information om akupunktur og lign. terapier findes på hjemmesiderne for:

Referencer og links til resume af forskningsartikler

 

Artikler af høj kvalitet (1++):

1. Chao LF et al. (2009). The efficacy of acupoint stimulation for the management of therapy-related adverse events in patients with breast cancer: a systematic review. Breast Cancer Research and Treatment 118(2): 255-267. Se resume

2. Cheon S et al. (2014). Pharmacopuncture for Cancer Care: A Systematic Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Se resume

3. Chiu HY et al. (2016). Effects of Acupuncture on Menopause-Related Symptoms in Breast Cancer Survivors A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Cancer Nursing 39(3): 228-237. Se resume

4. Furness S et al. (2013). Interventions for the management of dry mouth: non-pharmacological interventions. The Cochrane database of systematic reviews (9): Cd009603. Se resume

5. Garcia MK et al. (2015). Systematic review of acupuncture to control hot flashes in cancer patients. Cancer 121(22): 3948-3958. Se resume

6. Lee MS et al. (2009). Acupuncture for treating hot flashes in breast cancer patients: a systematic review. Breast Cancer Research and Treatment 115(3): 497-503. Se resume

7. Lee MS et al. (2009). Acupuncture for treating hot flushes in men with prostate cancer: a systematic review. Supportive Care in Cancer 17(7): 763-770. Se resume

8. Lee S et al. (2014). The effectiveness and safety of moxibustion for treating cancer-related fatigue: a systematic review and meta-analyses. Supportive Care in Cancer 22(5): 1429-1440. Se resume

9. Ling WM et al. (2014). Effects of acupuncture and acupressure on cancer-related fatigue: a systematic review. Oncology Nursing Forum 41(6): 581-592. Se resume

10. O'Sullivan EM, Higginson IJ (2010). Clinical effectiveness and safety of acupuncture in the treatment of irradiation-induced xerostomia in patients with head and neck cancer: a systematic review. Acupuncture in Medicine 28(4): 191-199. Se resume

11. Paley CA et al. (2015). Acupuncture for cancer pain in adults. The Cochrane database of systematic reviews (10): Cd007753. Se resume

12. Posadzki P et al. (2013). Acupuncture for cancer-related fatigue: a systematic review of randomized clinical trials. Supportive Care in Cancer 21(7): 2067-2073. Se resume

13. Tan JY et al. (2014). Current evidence on auricular therapy for chemotherapy-induced nausea and vomiting in cancer patients: a systematic review of randomized controlled trials. Evidence-based complementary and alternative medicine, eCAM 2014: 430796. Se resume

14. Zeng Y et al. (2014). Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials of Acupuncture for Cancer-Related Fatigue. Integrative Cancer Therapies 13(3): 193-200. Se resume

15. Zhuang L et al. (2013). The preventive and therapeutic effect of acupuncture for radiation-induced xerostomia in patients with head and neck cancer: a systematic review. Integrative Cancer Therapies 12(3): 197-205. Se resume

 

Artikler af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1+):

16. Lau CH et al. (2016). Acupuncture and Related Therapies for Symptom Management in Palliative Cancer Care: Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine 95(9): e2901. Se resume

17. Choi TY et al. (2012). Acupuncture for cancer patients suffering from hiccups: a systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine 20(6): 447-455. Se resume

18. Choi TY et al. (2015). Moxibustion for the treatment of chemotherapy-induced leukopenia: a systematic review of randomized clinical trials. Supportive Care in Cancer 23(6): 1819-1826. Se resume

19. Song HJ et al. (2015). Effect of self-acupressure for symptom management: a systematic review. Complementary Therapies in Medicine 23(1): 68-78. Se resume

 

Artikler af lav kvalitet (1-):

20. Frisk JW et al. (2014). How long do the effects of acupuncture on hot flashes persist in cancer patients? Supportive Care in Cancer 22(5): 1409-1415. Se resume

21. Halsey EJ et al. (2015). Acupuncture for joint symptoms related to aromatase inhibitor therapy in postmenopausal women with early-stage breast cancer: a narrative review. Acupuncture in Medicine 33(3): 188-195. Se resume

22. Kim KH et al. (2016). Acupuncture for recovery after surgery in patients undergoing colorectal cancer resection: a systematic review and meta-analysis. Acupuncture in Medicine 34(4): 248-256. Se resume

23. Lee EJ, Frazier SK (2011). The Efficacy of Acupressure for Symptom Management: A Systematic Review. Journal of Pain and Symptom Management 42(4): 589-603. Se resume

24. Lee J et al. (2008). Review of acupressure studies for chemotherapy-induced nausea and vomiting control. Journal of Pain and Symptom Management 36(5): 529-544. Se resume

25. Lian WL et al. (2014). Effectiveness of acupuncture for palliative care in cancer patients: a systematic review. Chinese Journal of Integrative Medicine 20(2): 136-147. Se resume

26. Yorke J et al. (2012). Nonpharmacological interventions for managing respiratory symptoms in lung cancer. Chronic Respiratory Disease 9(2): 117-129. Se resume

Sidst opdateret: 22.03.2019