Skip to main content

ThRIVE

Forskningsgruppen har til formål at bibringe ny og anvendelsesorienteret viden om forskellige former for negativ interpersonel adfærd med henblik på at informere praksis samt det internationale forskningssamfund.

 

Forskningsgruppen ledes af
Lektor Maj Hansen