Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Udbrændthed og traumatisering blandt danske anklagere

Blandt den første af slagsen har en ny dansk undersøgelse sat fokus på karakteren og omfanget af mistrivsel blandt danske anklagere.

Af Raeder, Karina, 20-01-2021

Trivslen blandt faggrupper, som arbejder med traumeudsatte mennesker, er i stigende grad kommet i fokus igennem de seneste årtier. Internationale studier har tidligere vist, at også arbejdet med kriminalretslige sager kan øge risikoen for mistrivsel i arbejdet.

Anklagere er blandt faggrupper, som hyppigt kommer i berøring med personfarlig kriminalitet, hvorfor et vigtigt formål med nærværende undersøgelse har været at kortlægge betydningen af dette arbejdsindhold for udviklingen af mistrivsel, såvel som typen og omfang af eventuel mistrivsel i arbejdet.

Undersøgelsen viste, at niveauerne af sekundær traumatisering og PTSD var lave blandt de undersøgte anklagere. Forskellige typer af sagsmateriale hang sammen med symptomniveauer af PTSD og sekundær traumatisering, herunder arbejdet med billedmateriale og videomateriale, samt sager, der gør et stærkt følelsesmæssigt indtryk.
Resultaterne viser yderligere, at de undersøgte anklagere havde højere niveauer af udbrændthed end landsgennemsnittet i Danmark. Særligt høje krav, overfusninger fra professionelle modparter og arbejde med sager, der gør et stærkt følelsesmæssigt indtryk, hang sammen med højere niveauer af udbrændthed.

Der undersøges ligeledes for brugen og betydningen af social støtte.

 

Er du interesseret i at læse hele undersøgelsen kan du finde rapporten her,

Er du interesseret i at læse om sekundær traumatisering og udbrændthed blandt ansatte i de danske Børnehuse, de danske kommuner og politikredse, kan du finde rapporter fra et lignende projekt her, og her. 

Er du interesseret i at vide mere om relationer mellem arbejde og traumerelaterede lidelser kan du finde mere på vores hjemmeside her.

Nærværende undersøgelse er udarbejdet af psykolog og ph.d., Maria Louison Vang og autoriseret psykolog og ph.d. Jesper Phil-Thingvad i et samarbejdet mellem Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, Arbejds- og Miljømedicinsk klinik Odense Universitetshospital, Rigsadvokatens Uddannelsesafdeling og psykolog Rikke Høgsted.


Redaktionen afsluttet: 20.01.2021