Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Børnebøger om sorg og død

I den seneste tid er der kommet et nyt og spirende marked for børnebøger om sorg og død. I en artikel fra Kristelig Dagblad bliver diskussionen om, hvorvidt dette er en god ide eller ej taget op.

Børnebøger om sorg og død er begyndt at indfinde sig på det danske marked. Vi har tidligere set bøger som fortæller, om hvordan det er at få en lillebror/lillesøster, blive drillet eller andre alvorlige ting. Nu er turen kommet til sorg og død.

Bøgerne bliver modtaget med positive holdninger. Professor Ask Elklit fra Institut for Psykologi, SDU udtaler til Kristelig Dagblad, at bøgerne kan være en god måde at aftabuisere emnet. Dette er vigtigt, da sorg og død er et emne alle vil stifte bekendtskab med før eller siden. Man bliver derfor nødt til at kunne snakke med sit barn om netop dette emne på trods af sin alvorlige karakter. Det er ikke kun børn som selv har mistet en, hvor det kan være en fordel at lære om døden. Det er også gavnligt for den enkeltes venner at forstå, hvad det er for en situation den anden går igennem. Til sidst, så kan bøgerne være en god måde at fastholde børnene i samtalen.

Denne holdning bliver støttet af Ester Holte Kofoed som er Ph.D.-studerende ved Aalborg Universitet. Hun udtaler, at dette kan ses som en modreaktion det stærke positivitets imperativ som vores samfund har været igennem, og nu i stedet efterspørger bøger omkring de sværere emner.

Også lektor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Ditte Winther-Lindqvist siger, at bøgerne kan være en god måde hvorpå man kan italesætte nogle af de ting, som barnet der har mistet en i forvejen tænker. Dog påpeger hun også, at man skal sørge for at overveje, hvornår man bruger bøgerne " Alle forældre spørger sig selv, hvordan de bedst kan støtte deres børn, hvis de kommer ud for en stor sorg. Og jeg ser i høj grad disse bøger som et udtryk for, at man har et stort fokus på at imødekomme børns sorg og hjælpe dem, der har mistet. Men jeg kan også blive bekymret over al den velmenenhed. Det kan være hårdt at være tæt på et barn, der har mistet og svært at rumme den sorg, barnet har. Og har man for travlt med at reparere på det, så kan man komme til at overkonfrontere børnene" udtaler hun.

Det kan være svært at bedømme børns traumer, da børn er lige så forskellige som alle andre og ligeså er deres måder at udtrykke sorg.  Videnscenter for Psykotraumatologi har udgivet en rapport om, hvordan man i klinisk sammenhæng bedømmer børns traumer. Derudover, har Videnscenteret lavet en validering af den engelske "Darryl"-test i en dansk kontekst, hvis formål er at teste børns for PTSD ved hjælp af tegneserier.

Det er muligt at finde nogle af de føromtalte bøger her. Læs den oprindelig artikel her.

Redaktionen afsluttet: 11.10.2016